Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

KANTOSYRJÄN ERÄ-VEIKOT RY                            PÖYTÄKIRJA

TALVIKOKOUS

 

 

Aika:    Pe 3.3.2023 klo 19.10-19.56

 

Paikka  Metsästysmaja, Katihta

 

 

 

1 §       Kokouksen avaus

            Johtokunnan puheenjohtaja Ossi Valo avasi kokouksen.

 

2 §       Kokouksen järjestäytyminen

            Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Purmonen, sihteeriksi Jouko Väistö ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Osmo             Leinonen ja Valto Rantanen.

 

3 §       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

            Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 13 äänioikeutettua jäsentä ja että  kokous oli kutsuttu koolle Koti-Karjalassa 22.2.2023 julkaistulla             ilmoituksella. Lisäksi kokouksesta oli tiedotettu seuran kotisivuilla julkaistulla ilmoituksella.

            Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4 §       Osallistujaluettelon vahvistaminen ja työjärjestyksen hyväksyminen

            Vahvistettiin kokouksen osallistujaluettelo, liite 1. Kokoukselle laadittu asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 

5 §       Vuoden 2022 toimintakertomuksen esittäminen

            Kokoukselle esitettiin vuoden 2022 toimintakertomus. Liite 2.

 

6 §       Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen, tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen.

            Kokoukselle esitettiin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2022, tase 31.12.2022 sekä toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus.             Liite 3.

            Päätettiin hyväksyä tilit ja vahvistaa vuoden 2022 tilinpäätös.

 

7 §       Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tulivelvollisiille

            Päätettiin myöntää johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus vuodelta 2022.

 

8 §       Johtokunnan puheenjohtajan vaali

            Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ossi Valo.

 

9 §       Johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

            Todettiin, että johtokunnan jäsenistä erovuorossa ovat Ilkka Sormunen, Ilmari Sormunen ja Olli Puruskainen..

            Valittiin Ilkka Sormunen, Ilmari Sormunen ja Olli Puruskainen jatkamaan johtokunnassa.

 

10 §     Toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden valitseminen

            Vuoden 2023 toiminnantarkastajiksi valittiin Simo Piiroinen ja Tarmo Häkkinen sekä varalle Osmo Leinonen ja Antero Vapaavuori.

 

11 §     Vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen

            Päätettiin vahvistaa vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelma johtokunnan esittämällä tavalla. Liite 4.

 

12 §     Vuoden 2023 liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen sekä kulukorvauksista päättäminen

            Päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti vahvistaa vuoden 2023 jäsenmaksuksi 50 euroa, pienriistan metsästyksen liittymismaksuksi             100 euroa ja hirven metsästyksen liittymismaksuksi 200 euroa.

            Sihteerin kulukorvaukseksi vahvistettiin 170 euroa ja puheenjohtajan kulukorvaukseksi 100 euroa.

 

13 §     Riistanhoito- ja muista vastaavista jäsenvelvoitteista päättäminen

            Päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti ottaa käyttöön vapaaehtoinen 20 euron talkoomaksu. Maksu on tarkoitettu niille, joilla ei ole             mahdollisuus osallistua seuran järjestämiin varainhankintatalkoisiin. Maksun perusteluina ovat lisääntyneet maanvuokrakulut, sähkön             hinnan nousu ja vierasmaksutulojen pienentyminen.

 

14 §    Edustajan nimeäminen Keski-Karjalan Ampumaratayhdistyksen kokouksiin.

            Päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti nimetä seuran puheenjohtaja ja sihteeri Keski-Karjalan Ampumaratayhdistyksen kokouksiin.

                       

15 §     Jäsenasiat

            Johtokunnan esityksen mukaisesti hyväksyttiin Kirsi Vanhanen koejäseneksi ja Valtteri Heinonen varsinaiseksi sekä myönnettiin Seppo             Heinoselle tämän puhelimitse pyytämä ero seuran jäsenyydestä.

 

16 §     Muut asiat

            Vuoden 2022 parhaina pienpetojen pyytäjinä palkittiin Mikko Remes (3 minkkiä, 2 supikoiraa, 1 näätä), Markku Vanhanen (2 näätää, 1             kettu, 1 supikoira, 1 minkki), Esa Valo (3 minkkiä) ja Tero Väistö (3 minkkiä).

            Muistettiin Sami Purmosta Metsästäjäliiton standaarilla tämän täytettyä viime vuonna 50 vuotta.

            Merkittiin tiedoksi, että riistakolmion talvilaskenta suoritetaan su 12.2.2023 yhdessä Kiteenlahden Eräpoikien kanssa. Liite 5.

            Merkittiin tiedoksi, että Suksjoen Erä järjestää yhteislupa-alueen pilkkikilpailut 25.3. Isolla Heinäjärvellä.

            Merkittiin tiedoksi, että vuoden vaihteessa toimintansa aloittaneen Keski-Karjalan Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajaksi on valittu             Timo Veteli.

           

16 §     Kokouksen päättäminen

            Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

 

            Sami Purmonen            Jouko Väistö

            puheenjohtaja               sihteeri

 

 

            Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen.

 

 

            Kitee       .   . 2023

  

           

            Osmo Leinonen              Valto Rantanen