Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

KANTOSYRJÄN ERÄ-VEIKOT RY                            PÖYTÄKIRJA

TALVIKOKOUS

 

 

Aika:        to 24.2.2022 klo 19.01-19.40

 

Paikka:    Metsästysmaja, Katihta

 

  

1 §       Kokouksen avaus

            Johtokunnan puheenjohtaja Ossi Valo avasi kokouksen.

 

2 §       Kokouksen järjestäytyminen

            Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Purmonen, sihteeriksi Jouko Väistö ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Esa Valo ja             Valto Rantanen.

 

3 §       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

            Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 10 äänioikeutettua jäsentä ja että  kokous oli kutsuttu koolle Koti-Karjalassa 15.2.2022 julkaistulla             ilmoituksella. Lisäksi kokouksesta oli tiedotettu seuran kotisivuilla julkaistulla ilmoituksella.

            Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4 §       Osallistujaluettelon vahvistaminen ja työjärjestyksen hyväksyminen

            Vahvistettiin kokouksen osallistujaluettelo (liite 1). Kokoukselle laadittu asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 

5 §       Vuoden 2021 toimintakertomuksen esittäminen

            Kokoukselle esitettiin vuoden 2021 toimintakertomus. Liite 2.

 

6 §       Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen, tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen.

             Kokoukselle esitettiin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2021, tase 31.12.2021 sekä toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus.              Liite 3.

             Päätettiin hyväksyä tilit ja vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätös.

 

7 §       Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tulivelvollisiille

            Päätettiin myöntää johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus vuodelta 2021.

 

8 §       Johtokunnan puheenjohtajan vaali

            Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ossi Valo.

 

9 §       Johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

            Todettiin, että johtokunnan jäsenistä erovuorossa ovat Arto Rantanen, Reijo Väistö ja Jouko Väistö.

            Valittiin Arto Rantanen, Reijo Väistö ja Jouko Väistö jatkamaan johtokunnassa.

 

10 §     Toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden valitseminen

            Vuoden 2022 toiminnantarkastajiksi valittiin Simo Piiroinen ja Tarmo Häkkinen sekä varalle Osmo Leinonen ja Antero Vapaavuori.

 

11 §     Vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen

            Päätettiin vahvistaa vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelma johtokunnan esittämällä tavalla. Liite 4.

 

12 §     Vuoden 2022 liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen sekä kulukorvauksista päättäminen

             Päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti vahvistaa vuoden 2022 jäsenmaksuksi 50 euroa, pienriistan metsästyksen liittymismaksuksi              100 euroa ja hirven metsästyksen liittymismaksuksi 200 euroa.

             Sihteerin kulukorvaukseksi vahvistettiin 170 euroa ja puheenjohtajan kulukorvaukseksi 100 euroa.

 

13 §     Riistanhoito- ja muista vastaavista jäsenvelvoitteista päättäminen

            Päätettiin jättää asia edelleen hautumaan.

 

14 §     Edustajan nimeäminen Keski-Karjalan Ampumaratayhdistyksen kokouksiin.

            Päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti nimetä seuran puheenjohtaja ja sihteeri Keski-Karjalan Ampumaratayhdistyksen kokouksiin.

                       

15 §    Muut asiat

            Todettiin, että johtokunta on päättänyt palkita Mauri Litmasen vuoden 2021 parhaana pienpetojen pyytäjänä viiden supikoiran, neljän             minkin, yhden mäyrän ja neljän variksen saaliilla.

            Kokouksessa palkittiin toiseksi sijoittunut Esa Valo (kolme minkkiä). Muut kilpailuun osallistuneet olivat Mikko Remes (1 minkki) ja Jari             Leskinen (1 näätä).

            Merkittiin tiedoksi, että riistakolmion talvilaskenta suoritetaan la 26.2.2022 yhdessä Kiteenlahden Eräpoikien kanssa.

            Merkittiin tiedoksi, että seurallamme on tänä vuonna yhteislupa-alueen pilkkikisojen järjestämisvastuu. Kilpailu pidetään, mikäli jää- ja             kelitilanne mahdollistaa kisajärjestelyt.

           

16 §     Kokouksen päättäminen

            Puheenjohtaja päätti kokouksen.

  

 

            Sami Purmonen            Jouko Väistö

            puheenjohtaja              sihteeri

 

 

            Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen.

 

 

            Kitee       .   . 2022

  

           

            Esa Valo                         Valto Rantanen