Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

KANTOSYRJÄN ERÄ-VEIKOT RY                             PÖYTÄKIRJA

TALVIKOKOUS

 

 

Aika:           pe 12.3.2021 klo 19.01-19.53

 

Paikka        Metsästysmaja, Katihta

 

Läsnä:        Ossi Valo, Sami Purmonen, Arto Rantanen, Osmo Leinonen, Erkki Arovainio, Markku Vanhanen, Esa Valo, Veijo Sormunen

                    Ilkka Sormunen, Reijo Väistö, Jouko Väistö

 

 

 

1 §      Kokouksen avaus

            Hallituksen puheenjohtaja Ossi Valo avasi kokouksen.

 

2 §      Kokouksen järjestäytyminen

            Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Purmonen, sihteeriksi Reijo Väistö ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Arto             Rantanen ja Erkki Arovainio.

 

3 §      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

            Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 11 äänioikeutettua jäsentä ja että  kokous oli kutsuttu koolle Koti-Karjalassa 5.3.2021 julkaistulla             ilmoituksella. Lisäksi kokouksesta oli tiedotettu seuran kotisivuilla julkaistulla ilmoituksella.

            Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4 §      Osallistujaluettelon vahvistaminen ja työjärjestyksen hyväksyminen

            Vahvistettiin kokouksen osallistujaluettelo (liite 1) ja kokoukselle laadittu asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 

5 §      Vuoden 2020 toimintakertomuksen esittäminen

            Kokoukselle esitettiin vuoden 2020 toimintakertomus. Liite 2.

 

6 §       Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen, tlilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen.

            Kokoukselle esitettiin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2020, tase 31.12.2020 sekä toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus.             Liite 3.

            Päätettiin hyväksyä tilit ja vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätös.

 

7 §      Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tulivelvollisiille

            Päätettiin myöntää johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus vuodelta 2020.

 

8 §      Johtokunnan puheenjohtajan vaali

            Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ossi Valo.

 

9 §      Johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

            Todettiin, että johtokunnan jäsenistä erovuorossa ovat Veijo Sormunen, Ilmari Sormunen ja Olli Puruskainen.

            Valittiin Ilmari Sormunen ja Olli Puruskainen jatkamaan johtokunnassa. Veijo Sormusen tilalle johtokuntaan valittiin Ilkka Sormunen.

 

10 §    Toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden valitseminen

            Vuoden 2021 toiminnantarkastajiksi valittiin Simo Piiroinen ja Tarmo Häkkinen sekä varalle Osmo Leinonen ja Antero Vapaavuori.

 

11 §    Vuoden 2021 toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen

            Päätettiin vahvistaa vuoden 2021 toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma johtokunnan esittämällä tavalla. Liite 4.

 

12 §     Vuoden 2021 liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen sekä kulukorvauksista päättäminen

            Päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti vahvistaa vuoden 2021 jäsenmaksuksi 50 euroa, pienriistan metsästyksen liittymismaksuksi             100 euroa ja hirven metsästyksen liittymismaksuksi 200 euroa.

            Sihteerin kulukorvaukseksi vahvistettiin 170 euroa ja puheenjohtajan kulukorvaukseksi 100 euroa.

 

13 §    Riistanhoito- ja muista vastaavista jäsenvelvoitteista päättäminen

            Käytiin keskustelua riistanhoito- ja muiden vastaavien jäsenvelvoitteiden käyttöönotosta. Päätettiin jättää asia jatkovalmisteluun.

 

14 §    Jäsenasiat

            Johtokunta on hyväksynyt Sini Ikäheimosen, Harri Piipposen, Jari Leskisen ja Teemu Sormusen varsinaisiksi jäseniksi. He kaikki ovat olleet             kaksi vuotta koejäsenenä.

            Johtokunta on myöntänyt Simo ja Risto Piiroiselle sekä Heikki Leinoselle eron seuran jäsenyydestä.

            Jäsenistöön kuuluneet Harri Näätänen ja Hannu Koskensalo ovat kuolleet.

            Asko Huuho on hakenut seuran jäsenyyttä, mutta johtokunta ei ole sitä hänelle myöntänyt.

            Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

 

15 §    Edustajan nimeäminen Keski-Karjalan Ampumaratayhdistyksen kokouksiin.

            Päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti nimetä seuran puheenjohtaja ja sihteeri Keski-Karjalan Ampumaratayhdistyksen kokouksiin.

                   

16 §    Muut asiat

            Todettiin, että Mauri Litmanen on palkittu vuoden 2020 parhaana pienpetojen pyytäjänä viiden supikoiran, yhden ketun, kuuden minkin             ja seitsemän varislinnun saaliilla.

            Kokouksessa palkittiin seuraaviksi sijoittuneet Esa Valo (kuusi minkkiä ja yksi näätä) sekä Markku Vanhanen (yksi näätä).

            Merkittiin tiedoksi 7.2.2021 suoritetun riistakolmiolaskennan tulos. Liite 5.

         

17 §    Kokouksen päättäminen

            Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

  

 

          Sami Purmonen                 Reijo Väistö

          puheenjohtaja                    sihteeri

  

 

         Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja   tehtyjen päätösten mukainen

 

 

          Kitee       .  .2021

 

  

            Arto Rantanen                   Erkki Arovainio