Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

KANTOSYRJÄN ERÄ-VEIKOT RY                             PÖYTÄKIRJA

 

TALVIKOKOUS

 

 

Aika:               ma 17.2.2020 klo 19.00-19.55

 

Paikka            Metsästysmaja, Katihta

 

Läsnä:            Ossi Valo, Veijo Sormunen, Ilkka Sormunen, Osmo Leinonen, Esa Valo, Antero Vapaavuori, Hannu Koskensalo,

                        Markku Vanhanen, Sami Purmonen, Ilmari Sormunen, Valto Rantanen, Olli Puruskainen, Reijo Väistö, Jouko Väistö

  

 

1 §     Kokouksen avaus

            Hallituksen puheenjohtaja Ossi Valo avasi kokouksen.

 

2 §     Kokouksen järjestäytyminen

            Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Purmonen, sihteeriksi Reijo Väistö ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Osmo             Leinonen ja Markku Vanhanen.

 

3 §     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

            Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 14 seuran äänioikeutettua jäsentä ja että kokous oli kutsuttu koolle Koti-Karjalassa 7.2.2020                          julkaistulla ilmoituksella.

            Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4 §     Työjärjestyksen hyväksyminen

            Kokoukselle laadittu asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 

5 §      Vuoden 2019 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen, tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen             vahvistaminen

            Kokoukselle esitettiin toimintakertomus vuodelta 2019, tuloslaskelma 1.1.-31.12.2019, tase 31.12.2019 ja toiminnantarkastuskertomus             tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 (liite).

            Päätettiin hyväksyä vuoden 2019 toimintakertomus sekä tilit ja vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös.

 

6 §     Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

           Päätettiin myöntää hallitukselle ja muille tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2019.

 

7 §     Hallituksen puheenjohtajan vaali

            Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ossi Valo.

 

8 §     Jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle hallitukseen

            Todettiin, että hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Arto Rantanen, Jouko Väistö ja Reijo Väistö.

            Valittiin Arto Rantanen, Jouko Väistö ja Reijo Väistö jatkamaan hallituksessa.

 

9 §     Toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden valitseminen

            Vuoden 2020 toiminnantarkastajiksi valittiin Simo Piiroinen ja Tarmo Häkkinen sekä varalle Osmo Leinonen ja Antero Vapaavuori.

 

10 §    Vuoden 2020 toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen

            Päätettiin vahvistaa vuoden 2020 toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma hallituksen esittämällä tavalla. Liite.

 

11 §    Vuoden 2020 liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen sekä kulukorvauksista päättäminen

            Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti vahvistaa vuoden 2020 jäsenmaksuksi 50 euroa ja pienriistan metsästyksen liittymismaksuksi             100 euroa. Markku Vanhasen esityksestä hirven metsästyksen liittymismaksuksi vahvistettiin yksimielisesti 200 euroa.

            Sihteerin kulukorvaukseksi vahvistettiin 170 euroa ja puheenjohtajan kulukorvaukseksi 100 euroa.

 

12 §   Vuoden 2020 tulo- ja menoarvion vahvistaminen

           Päätettiin hyväksyä vuoden 2020 tulo- ja menoarvio hallituksen esittämällä tavalla. Liite.

 

13 §   Uusien jäsenten hyväksyminen ja muut jäsenasiat

            Päätettiin hyväksyä Jorma Könönen ja kaksi vuotta koejäsenenä ollut Mikko Repo seuran varsinaisiksi jäseniksi.

            Merkittiin tiedoksi, että Juha Tiilikainen, Matti Väistö, Riina Leinonen ja Jukka Hakulinen ovat ilmoittaneet luopuvansa seuran             jäsenyydestä, minkä lisäksi Harri Näätänen on kuollut.

            Todettiin, että Teemu Sormunen, Jari Leskinen, Harri Piipponen ja Sini Ikäheimonen jatkavat vuoden 2020 koejäseninä.

 

14 §   Metsästyksenjohtajan valinta

            Päätettiin valita hirvenmetsästyksen johtajaksi Ossi Valo. Muut johtajavalinnat päätettiin tehdä kesäkokouksessa.        

 

15 §   Suomen Metsästäjäliiton jäsenyys

            Merkittiin tiedoksi, että hallitus on kokouksessaan 3.2.2020 todennut Suomen Metsästäjäliiton jäsenmaksun rasittavan merkittävästi             seuran taloutta. Vuonna 2019 jäsenmaksu oli 1.044 euroa.

            Todettiin, että hallitus on jättänyt Metsästäjäliiton jäsenyysasian talvikokouksen päätettäväksi.

            Valto Rantasen esityksestä päätettiin yksimielisesti erota Suomen Metsästäjäliiton jäsenyydestä ja antaa hallitukselle valtuudet hoitaa             jäsenyydestä eroamisesta johtuvat sääntö-, jäsenrekisteri-, vakuutus- ym. asiat kuntoon.

 

16 §   Edustajan nimeäminen Suomen Metsästäjäliiton ja Keski-Karjalan Ampumaratayhdistyksen kokouksiin.

            Valtuutettiin puheenjohtaja Ossi Valo ja sihteeri Reijo Väistö edustamaan seuraa Suomen Metsästäjäliiton ja Keski-Karjalan             Ampumaratayhdistyksen kokouksissa.

 

16 §   Muut asiat

            Palkittiin Mauri Litmanen vuoden 2019 parhaana pienpetojen pyytäjänä. Maurin saalis oli 4 supikoiraa, 7 minkkiä, 2 näätää ja 6             varislintua.

            Maurin lisäksi palkituksi tulivat Markku Vanhanen (1 näätä) ja Esa Valo (1 minkki).

         

17 §   Kokouksen päättäminen

           Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

 

 

          Sami Purmonen                Reijo Väistö

          puheenjohtaja                   sihteeri

 

  

           Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja   tehtyjen päätösten mukainen

 

 

          Kitee 4.3.2020

 

 

          Osmo Leinonen                 Markku Vanhanen