Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

KANTOSYRJÄN ERÄ-VEIKOT RY                             PÖYTÄKIRJA

 

TALVIKOKOUS 

 

Aika:               pe 8.2.2019 klo 19.00-19.38

 

Paikka           Metsästysmaja, Katihta

 

Läsnä:        Ossi Valo, Valto Rantanen, Erkki Arovainio, Ilmari Sormunen, Veijo Sormunen,

                    Ilkka Sormunen, Olli Puruskainen, Arto Rantanen, Esa Valo, Antero Vapaavuori,

                    Sami Purmonen, Reijo Väistö, Jouko Väistö, Harri Piipponen, Teemu Sormunen

 

 

1 §     Kokouksen avaus

            Hallituksen puheenjohtaja Ossi Valo avasi kokouksen.

 

2 §     Kokouksen järjestäytyminen

            Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Purmonen, sihteeriksi Reijo Väistö ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Arto             Rantanen ja Antero Vapaavuori.

 

3 §      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

            Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 13 seuran äänioikeutettua jäsentä ja 2 koejäsentä ja että kokous oli kutsuttu koolle Koti-Karjalassa             30.1.2019 julkaistulla ilmoituksella.

            Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4 §      Työjärjestyksen hyväksyminen

            Kokoukselle laadittu asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 

5 §      Vuoden 2018 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen, tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen             vahvistaminen

           Kokoukselle esitettiin toimintakertomus vuodelta 2018, tuloslaskelma 1.1.-31.12.2018, tase 31.12.2018 ja toiminnantarkastuskertomus             tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 (liite).

            Päätettiin hyväksyä vuoden 2018 toimintakertomus sekä tilit ja vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös.

 

6 §     Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

            Päätettiin myöntää hallitukselle ja muille tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2018.

 

7 §     Hallituksen puheenjohtajan vaali

            Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ossi Valo.

 

8 §     Jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle hallitukseen

            Todettiin, että hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Olli Puruskainen, Ilmari Sormunen ja Veijo Sormunen.

            Valittiin Olli Puruskainen, Ilmari Sormunen ja Veijo Sormunen jatkamaan hallituksessa.

 

9 §     Toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden valitseminen

            Vuoden 2019 toiminnantarkastajiksi valittiin Simo Piiroinen ja Tarmo Häkkinen sekä varalle Osmo Leinonen ja Antero Vapaavuori.

 

10 §    Vuoden 2019 toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen

            Päätettiin vahvistaa vuoden 2019 toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma hallituksen esittämällä tavalla. Liite.

 

11 §    Vuoden 2019 liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen sekä kulukorvauksista päättäminen

            Päätettiin vahvistaa jäsen- ja liittymismaksut vuodelle 2019 hallituksen esittämällä tavalla niin, että jäsenmaksu on 50 euroa,             liittymismaksu pienriistalle 100 euroa ja hirvelle 170 euroa.

            Sihteerin kulukorvaukseksi vahvistettiin 170 euroa ja puheenjohtajan kulukorvaukseksi 100 euroa.

 

12 §   Vuoden 2019 tulo- ja menoarvion vahvistaminen

           Päätettiin hyväksyä vuoden 2019 tulo- ja menoarvio hallituksen esittämällä tavalla. Liite.

 

13 §    Jäsenasiat

           Osmo Väistö on ilmoittanut luopuvansa seuran jäsenyydestä, mikä merkittiin tiedoksi.

           Mikko Repo jatkaa koejäsenenä vuoden 2019, mikä merkittiin tiedoksi.

            Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti hyväksyä Teemu Sormunen, Jari Leskinen, Harri Piipponen ja Sini Ikäheimonen koejäseneksi             seuraavan kahden vuoden ajaksi.

            Päätettiin, että Joni Pesosta ei hyväksytä seuran jäseneksi, koska seuran asettamat jäsenyysehdot eivät hänen kohdallaan täyty.

 

14 §    Metsästyksenjohtajan valinta

            Päätettiin valita hirvenmetsästyksen johtajaksi Ossi Valo. Muut johtajavalinnat päätettiin tehdä kesäkokouksessa.        

 

15 §    Edustajan nimeäminen Suomen Metsästäjäliiton ja Keski-Karjalan Ampumaratayhdistyksen kokouksiin.

            Päätettiin nimetä puheenjohtaja Ossi Valo seuran varsinaiseksi edustajaksi ja Reijo Väistö varalle Suomen Metsästäjäliiton ja             

            Keski-Karjalan Ampumaratayhdistyksen kokouksiin.

 

16 §    Muut asiat

            Palkittiin Mauri Litmanen vuoden 2018 parhaana pienpetojen pyytäjänä. Maurin saalis oli viisi supikoiraa ja neljä minkkiä.

            Maurin lisäksi palkituksi tulivat Markku Vanhanen (yksi kettu, kaksi näätää ja kaksi supikoiraa) ja Esa Valo (yksi minkki).

 

17 §     Kokouksen päättäminen

              Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

  

 

          Sami Purmonen                Reijo Väistö

          puheenjohtaja                   sihteeri

 

  

          Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja   tehtyjen päätösten mukainen

 

 

          Kitee 18.2.2019

 

 

          Arto Rantanen                   Antero Vapaavuori