Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

KANTOSYRJÄN ERÄ-VEIKOT RY                                  PÖYTÄKIRJA

 

TALVIKOKOUS 

 

Aika:               to 8.2.2018 klo 19.00-19.57 

Paikka            Metsästysmaja, Katihta

 

Läsnä:            Ossi Valo, Hannu Koskensalo, Veijo Sormunen, Ilmari Sormunen,

                       Markku Vanhanen, Olli Puruskainen, Tero Väistö, Esa Valo, 

                       Antero Vapaavuori, Ilkka Sormunen, Arto Rantanen, 

                       Reijo Väistö, Jouko Väistö

  

1 §                  Kokouksen avaus

                       Hallituksen puheenjohtaja Ossi Valo avasi kokouksen.

 

2 §                  Kokouksen järjestäytyminen

                       Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antero Vapaavuori, sihteeriksi Reijo Väistö ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi                        Arto Rantanen ja Ilmari Sormunen.

 

3 §                 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                      Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 13 seuran äänioikeutettua jäsentä. Edelleen todettiin, että kokous oli kutsuttu                                              koolle Koti-Karjalassa 31.1.2018 julkaistulla ilmoituksella.

                      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4 §                 Työjärjestyksen hyväksyminen

                      Kokoukselle laadittu asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 

5 §                Vuoden 2017 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen, tilien hyväksyminen ja                                        tilinpäätöksen vahvistaminen

                     Kokoukselle esitettiin toimintakertomus vuodelta 2017, tuloslaskelma 1.1.-31.12.2017, tase 31.12.2017 ja                      toiminnantarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 (liite).

                     Päätettiin hyväksyä vuoden 2017 toimintakertomus sekä tilit ja vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös.

 

6 §                Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

                     Päätettiin myöntää hallitukselle ja muille tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2017.

 

7 §                Hallituksen puheenjohtajan vaali

                     Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ossi Valo.

 

8 §                Jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle hallitukseen

                     Todettiin, että hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Jouko ja Reijo Väistö sekä Olli Puruskainen.

                     Valittiin Jouko ja Reijo Väistö sekä Olli Puruskainen jatkamaan hallituksessa.

 

9 §               Toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden valitseminen

                    Vuoden 2018 toiminnantarkastajiksi valittiin Simo Piiroinen ja Tarmo Häkkinen sekä varalle Osmo Leinonen ja Antero Vapaavuori.

 

10 §             Vuoden 2018 toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen

                    Päätettiin vahvistaa vuoden 2018 toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma hallituksen esittämällä tavalla. Liite.

 

11 §             Vuoden 2018 liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen sekä kulukorvauksista päättäminen

                    Päätettiin vahvistaa jäsen- ja liittymismaksut vuodelle 2018 hallituksen esittämällä tavalla niin, että jäsenmaksu on 40 euroa,                     liittymismaksu pienriistalle 100 euroa ja hirvelle 170 euroa.

                    Sihteerin kulukorvaukseksi vahvistettiin 170 euroa ja puheenjohtajan kulukorvaukseksi 100 euroa.

 

12 §             Vuoden 2018 tulo- ja menoarvion vahvistaminen

                    Päätettiin hyväksyä vuoden 2018 tulo- ja menoarvio hallituksen esittämällä tavalla. Liite.

 

13 §             Uusien jäsenten hyväksyminen

                    Päätettiin hyväksyä Mikko Repo seuran koejäseneksi omaksutun käytännön mukaisesti.

 

14 §             Metsästyksenjohtajien valinta

                     Päätettiin valita metsästyksen johtajaksi Ossi Valo.       

 

15 §             Edustajan nimeäminen Suomen Metsästäjäliiton ja Keski-Karjalan Ampumaratayhdistyksen kokouksiin.

                    Päätettiin nimetä puheenjohtaja Ossi Valo Suomen Metsästäjäliiton ja Keski-Karjalan Ampumaratayhdistyksen kokouksiin.

 

16 §            Muut asiat

                   Palkittiin Mauri Litmanen vuoden 2017 parhaana pienpetojen pyytäjänä. Maurin saalis oli neljä supikoiraa, viisi minkkiä ja kaksi                    mäyrää.

                   Maurin lisäksi palkituksi tulivat Esa Valo (neljä minkkiä, yksi näätä), Markku Vanhanen (neljä supikoiraa, yksi näätä), Ilkka Sormunen                    (kolme supikoiraa, yksi mäyrä) ja Tero Väistö (kolme minkkiä ja yksi hilleri).

                   Muistutettiin jäsenkuntaa lakipykälästä, joka kieltää ampumisen 150 lähempänä asuinrakennuksia.

 

17 §            Kokouksen päättäminen

                    Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

 

 

                   Antero Vapaavuori              Reijo Väistö

                   puheenjohtaja                      sihteeri

 

 

                  Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja   tehtyjen päätösten mukainen

 

 

                   Kitee 27.2.2018 

 

 

                   Ilmari Sormunen                  Markku Vanhanen