Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

KANTOSYRJÄN ERÄ-VEIKOT RY                                               PÖYTÄKIRJA

 

TALVIKOKOUS

 

Aika:             pe 10.2.2017 klo 18.00-18.39 

Paikka          Metsästysmaja, Katihta

 

Läsnä:          Ossi Valo, Hannu Koskensalo, Veijo Sormunen, Valto Rantanen,

                      Ilmari Sormunen, Lauri Heiskanen, Tero Väistö, Esa Valo, 

                      Antero Vapaavuori, Ilkka Sormunen, Sami Purmonen, 

                      Jouko Väistö, Reijo Väistö

  

1 §                Kokouksen avaus

                     Hallituksen puheenjohtaja Ossi Valo avasi kokouksen.

 

2 §                Kokouksen järjestäytyminen

                     Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Purmonen, sihteeriksi Reijo Väistö ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Veijo                      Sormunen ja Ilkka Sormunen.

 

3 §                Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                     Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 12 seuran äänioikeutettua jäsentä ja yksi jäsenehdokas. Edelleen todettiin, että kokous oli                      kutsuttu koolle Koti-Karjalassa 1.2.2017 julkaistulla ilmoituksella.

                     Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4 §              Työjärjestyksen hyväksyminen

                    Kokoukselle laadittu asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 

5 §                Vuoden 2016 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen, tilien hyväksyminen ja                                        tilinpäätöksen vahvistaminen

                     Kokoukselle esitettiin toimintakertomus vuodelta 2016, tuloslaskelma 1.1.-31.12.2016, tase 31.12.2016 ja                                          toiminnantarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 (liite).

                     Päätettiin hyväksyä vuoden 2016 toimintakertomus sekä tilit ja vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös.

 

6 §                Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

                     Päätettiin myöntää hallitukselle ja muille tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2016.

 

7 §                Hallituksen puheenjohtajan vaali

                     Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ossi Valo.

 

8 §                Jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle hallitukseen

                     Todettiin, että hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa Veijo Sormunen, Ilmari Sormunen ja Olli Puruskainen.

                     Valittiin Veijo Sormunen, Ilmari Sormunen ja Olli Puruskainen jatkamaan hallituksessa.

                     Muut hallituksen jäsenet ovat Arto Rantanen, Jouko Väistö ja Reijo Väistö.

 

9 §                Toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden valitseminen

                     Vuoden 2017 toiminnantarkastajiksi valittiin Simo Piiroinen ja Tarmo Häkkinen sekä varalle Osmo Leinonen ja Antero Vapaavuori.

 

10 §              Vuoden 2017 toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen

                     Päätettiin vahvistaa vuoden 2017 toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma hallituksen esittämällä tavalla. Liite.

 

11 §              Vuoden 2017 liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen sekä kulukorvauksista päättäminen

                      Päätettiin vahvistaa jäsen- ja liittymismaksut vuodelle 2017 hallituksen esittämällä tavalla niin, että jäsenmaksu on 40 euroa,                       liittymismaksu pienriistalle 100 euroa ja hirvelle 170 euroa.

                      Sihteerin kulukorvaukseksi vahvistettiin 170 euroa ja puheenjohtajan kulukorvaukseksi 100 euroa.

 

12 §              Vuoden 2017 tulo- ja menoarvion vahvistaminen

                     Päätettiin hyväksyä vuoden 2017 tulo- ja menoarvio hallituksen esittämällä tavalla. Liite.

 

13 §              Uusien jäsenten hyväksyminen

                      Päätettiin hyväksyä Simo Purmonen ja Lauri Heiskanen seuran uusiksi jäseniksi.

 

14 §              Metsästyksenjohtajien valinta

                      Päätettiin siirtää metsästyksenjohtajien valinta kesäkokoukseen.               

 

15 §              Edustajan nimeäminen Suomen Metsästäjäliiton ja Keski-Karjalan Ampumaratayhdistyksen kokouksiin.

                      Päätettiin nimetä puheenjohtaja Ossi Valo Suomen Metsästäjäliiton ja Keski-Karjalan Ampumaratayhdistyksen kokouksiin.                                         Varahenkilöksi nimettiin Veijo Sormunen.

 

16 §              Muut asiat

                      Palkittiin Mauri Litmanen vuoden 2016 parhaana pienpetojen pyytäjänä. Maurin saalis oli kolme supikoiraa, viisi minkkiä ja kaksi                       näätä.

                      Maurin lisäksi palkituksi tulivat Esa Valo (neljä minkkiä, kolme näätää), Markku Vanhanen (yksi näätä, kaksi supikoiraa, kolme varista)                       ja Ilkka Sormunen (viisi supikoiraa).

 

17 §              Kokouksen päättäminen

                      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.39.

 

  

                      Sami Purmonen                                    Reijo Väistö

                      puheenjohtaja                                       sihteeri

 

  

                     Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja   tehtyjen päätösten mukainen

 

 

                      Kitee 11.2.2017

  

 

                      Veijo Sormunen                                                          Ilkka Sormunen