Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

KANTOSYRJÄN ERÄ-VEIKOT RY                                               PÖYTÄKIRJA

 

TALVIKOKOUS

  

Aika:             to 3.2.2015 klo 19.00-19.40 

Paikka          Rajatupa, Korkeakangas

 

Läsnä:          Ossi Valo, Veijo Sormunen, Esa Valo, Ilmari Sormunen, 

                      Markku Vanhanen, Antero Vapaavuori, Jouko Väistö, Reijo Väistö

  

1 §                Kokouksen avaus

                     Hallituksen puheenjohtaja Ossi Valo avasi kokouksen.

 

2 §                Kokouksen järjestäytyminen

                     Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antero Vapaavuori, sihteeriksi Reijo Väistö ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi                      Jouko Väistö ja Ilmari Sormunen.

 

3 §                Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                     Todettiin, että kokouksessa oli läsnä kahdeksan seuran äänioikeutettua jäsentä. Edelleen todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle                      Koti-Karjalassa 27.1.2016 julkaistulla ilmoituksella.

                     Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4 §               Työjärjestyksen hyväksyminen

                    Kokoukselle laadittu asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 

5 §               Vuoden 2015 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen, tilien hyväksyminen ja                                       tilinpäätöksen vahvistaminen

                    Kokoukselle esitettiin toimintakertomus vuodelta 2015, tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015, tase 31.12.2015 ja                                         toiminnantarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 (liite).

                    Päätettiin hyväksyä vuoden 2015 toimintakertomus sekä tilit ja vahvistettiin vuoden 2015 tilinpäätös.

 

6 §                Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

                     Päätettiin myöntää hallitukselle ja muille tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015.

 

7 §                Hallituksen puheenjohtajan vaali

                     Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ossi Valo.

 

8 §                Jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle hallitukseen

                     Todettiin, että hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa Arto Rantanen, Jouko Väistö ja Reijo Väistö.

                     Valittiin Arto Rantanen, Jouko Väistö ja Reijo Väistö jatkamaan hallituksessa.

                     Muut hallituksen jäsenet ovat Veijo Sormunen, Olli Puruskainen ja Ilmari Sormunen.

 

9 §                Toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden valitseminen

                     Vuoden 2016 toiminnantarkastajiksi valittiin Simo Piiroinen ja Tarmo Häkkinen sekä varalle Osmo Leinonen ja Antero Vapaavuori.

 

10 §              Vuoden 2016 toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen

                     Päätettiin vahvistaa vuoden 2016 toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma hallituksen esittämällä tavalla. Liite.

 

11 §              Vuoden 2016 liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen sekä kulukorvauksista päättäminen

                     Päätettiin vahvistaa jäsen- ja liittymismaksut vuodelle 2016 hallituksen esittämällä tavalla niin, että jäsenmaksu on 35 euroa,                      liittymismaksu pienriistalle 100 euroa ja hirvelle 170 euroa.

                     Markku Vanhanen esitti kokouksessa hirvenmetsästyksen liittymismaksuksi 200 euroa. Esitys meni äänestyksessä nurin äänin 6-2.

                     Sihteerin kulukorvaukseksi vahvistettiin 170 euroa ja puheenjohtajan kulukorvaukseksi 100 euroa. Kirjanpitäjälle maksetaan laskun                      mukaan.

 

12 §              Vuoden 2016 tulo- ja menoarvion vahvistaminen

                      Päätettiin hyväksyä vuoden 2016 tulo- ja menoarvio hallituksen esittämällä tavalla. Liite.

 

13 §              Uusien jäsenten hyväksyminen

                      Päätettiin hyväksyä Niko Karhapää seuran uudeksi jäseniksi.

 

14 §              Metsästyksenjohtajien valinta

                      Päätettiin siirtää metsästyksenjohtajien valinta kesäkokoukseen.               

 

15 §              Edustajan nimeäminen Suomen Metsästäjäliiton ja Keski-Karjalan Ampumaratayhdistyksen kokouksiin.

                     Päätettiin nimetä puheenjohtaja Ossi Valo Suomen Metsästäjäliiton ja Keski-Karjalan Ampumaratayhdistyksen kokouksiin.                                        Varahenkilöksi nimettiin Veijo Sormunen.

 

16 §              Muut asiat

                     Palkittiin Mauri Litmanen ja Esa Valo vuoden 2015 parhaina pienpetojen pyytäjänä. Maurin saalis oli neljä supikoiraa, kolme minkkiä                      ja yksi näätä sekä Esan kolme minkkiä.

                     Seuran Oma riista –yhteyshenkilöksi nimettiin Ilkka Sormunen, varalle Reijo Väistö.

 

17 §              Kokouksen päättäminen

                     Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

  

 

                      Antero Vapaavuori                                Reijo Väistö

                      puheenjohtaja                                       sihteeri

  

 

                     Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja  tehtyjen päätösten mukainen

 

 

                      Kitee 5.2.2016

 

 

 

                      Jouko Väistö                                                                Ilmari Sormunen