Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

KANTOSYRJÄN ERÄ-VEIKOT RY                         PÖYTÄKIRJA

 

TALVIKOKOUS

 

Aika:             13.2.2015 klo 19.00-19.50 

Paikka           Katihtan metsästysmaja

 

Läsnä:          Ossi Valo, Olli Puruskainen, Ilkka Sormunen, Veijo Sormunen, Arto Rantanen, 

                      Osmo Leinonen, Esa Valo, Taisto Vanhanen, Matti Vanhanen, Jouko Väistö, Reijo Väistö, 

                      Niko Karhapää, Niko Hakkarainen, Tuomas Vasarainen

 

1 §                 Kokouksen avaus

                      Hallituksen puheenjohtaja Ossi Valo avasi kokouksen

 

2 §                 Kokouksen järjestäytyminen

                      Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antero Vapaavuori, sihteeriksi Reijo Väistö ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi                               Osmo Leinonen ja Olli Puruskainen.

 

3 §                 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                      Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 11 seuran äänioikeutettua jäsentä, 1 koejäsen ja 2 jäsenehdokasta. Edelleen todettiin, että                               kokous oli kutsuttu koolle Koti-Karjalassa 4.2.2015 julkaistulla ilmoituksella.

                      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4 §                 Työjärjestyksen hyväksyminen

                      Kokoukselle laadittu asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 

5 §                 Vuoden 2014 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen, tilien hyväksyminen ja                                       tilinpäätöksen vahvistaminen

                      Kokoukselle esitettiin toimintakertomus vuodelta 2014, tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014, tase 31.12.2014 ja                                                                       toiminnantarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 (liite).

                      Päätettiin hyväksyä vuoden 2014 toimintakertomus ja tilit ja vahvistettiin vuoden 2014 tilinpäätös.

 

6 §                 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

                      Päätettiin myöntää hallitukselle ja muille tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2014.

 

7 §                 Hallituksen puheenjohtajan vaali

                      Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ossi Valo.

 

8 §                 Jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle hallitukseen

                      Todettiin, että hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa Veijo Sormunen, Olli Puruskainen ja Ilmari Sormunen.

                      Valittiin Veijo Sormunen, Olli Puruskainen ja Ilmari Sormunen jatkamaan hallituksessa.

                      Muut hallituksen jäsenet ovat Arto Rantanen sekä Jouko ja Reijo Väistö.

 

9 §                 Toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden valitseminen

                      Vuoden 2015 toiminnantarkastajiksi valittiin Simo Piiroinen ja Tarmo Häkkinen sekä varalle Osmo Leinonen ja Antero Vapaavuori.

 

10 §               Vuoden 2015 toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen

                      Päätettiin vahvistaa vuoden 2015 toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma hallituksen esittämällä tavalla. Liite.

 

11 §               Vuoden 2015 liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen sekä kulukorvauksista päättäminen

                      Päätettiin vahvistaa jäsen- ja liittymismaksut hallituksen esittämällä tavalla niin, että jäsenmaksu on 35 euroa, liittymismaksu                                     pienriistalle 100 euroa ja hirvelle 170 euroa.

                      Sihteerin kulukorvaukseksi vahvistettiin 170 euroa ja puheenjohtajan kulukorvaukseksi 100 euroa. Kirjanpitäjälle maksetaan laskun                         mukaan.

 

12 §               Vuoden 2015 tulo- ja menoarvion vahvistaminen

                      Päätettiin hyväksyä vuoden 2015 tulo- ja menoarvio hallituksen esittämällä tavalla. Liite.

 

13 §               Uusien jäsenten hyväksyminen

                      Päätettiin hyväksyä seuran uusiksi jäseniksi hallituksen esittämät Niko Hakkarainen ja Tuomas Vasarainen sekä Essi Tolvanen ja                               Aulis Voutilainen Olli Puruskaisen kokouksessa tekemän esityksen pohjalta.

 

14 §               Kunniajäsenyydet

                      Päätettiin hyväksyä hallituksen esittämä yleislinjaus, jonka mukaan seuran 75 vuotta täyttäneet jäsenet vapautetaan jäsenmaksusta                       ja kutsutaan kunniajäseniksi.

 

15 §               Metsästyksenjohtajien valinta

                      Päätettiin siirtää metsästyksenjohtajien valinta hallituksen esittämällä tavalla kesäkokoukseen.  

 

16 §               Edustajien nimeäminen piirin kokouksiin.

                      Päätettiin jättää piirin kokousedustajien valinta hallituksen tehtäväksi.

 

17 §               Muut asiat

                      Palkittiin Esa Valo vuoden 2014 parhaana pienpetojen pyytäjänä. Hänen saaliinsa oli kolme minkkiä.

 

18 §               Kokouksen päättäminen

                      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

 

  

 

                      Antero Vapaavuori                                   Reijo Väistö

                      puheenjohtaja                                           sihteeri

 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen.

 

 

 Kitee 14.2.2015

 

  

Osmo Leinonen                                        Olli Puruskainen