Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

KANTOSYRJÄN ERÄ-VEIKOT RY                         PÖYTÄKIRJA

 

VUOSIKOKOUS

 

 

Aika:             29.1.2014 klo 19.00-19.42 

Paikka           Katihtan metsästysmaja 

Läsnä:           Ossi Valo, Sami Purmonen, Markku Vanhanen, Tenho Pakarinen, Antero Vapaavuori, 

                      Hannu Koskensalo, Esko Purmonen, Esa Valo, Veijo Sormunen, Olli Puruskainen,

                      Taisto Vanhanen, Arto Rantanen, Jouko Väistö, Reijo Väistö, Erkki Arovainio, Ilmari Sormunen

  

 

1 §                 Kokouksen avaus

                      Johtokunnan puheenjohtaja Ossi Valo avasi kokouksen.

 

2 §                 Kokouksen järjestäytyminen

                      Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Purmonen, sihteeriksi Reijo Väistö ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi                       Markku Vanhanen ja Ilmari Sormunen.

 

3 §                 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                      Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 16 seuran äänioikeutettua jäsentä. Edelleen todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle                       Koti-Karjalassa 18.1. ja Uutis-Alamisessa 23.1.2014 julkaistuilla ilmoituksilla.

                      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4 §                Työjärjestyksen hyväksyminen

                     Kokoukselle laadittu asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 

5 §                 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen, toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen

                      Kokoukselle esitettiin tuloslaskelma 1.1.-31.2013, tase 31.12.2013, toimintakertomus vuodelta 2013 sekä                       toiminnantarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 (liite).

                      Päätettiin hyväksyä ja vahvistaa vuoden 2013 tilinpäätös.

 

6 §                 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

                      Päätettiin myöntää johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2013.

 

7 §                 Johtokunnan puheenjohtajan vaali

                      Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ossi Valo.

 

8 §                 Jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle johtokuntaan

                     Todettiin, että johtokunnan jäsenistä ovat erovuorossa Arto Rantanen, Jouko Väistö ja Reijo Väistö.

                     Valittiin Arto Rantanen, Jouko Väistö ja Reijo Väistö jatkamaan johtokunnassa.

                     Muut johtokunnan jäsenet ovat Veijo Sormunen, Olli Puruskainen ja Ilmari Sormunen.

 

9 §                 Jaostojen/toimikuntien valinta

                     Päätettiin jatkaa rakennustoimikunnan toimintaa sekä perustaa riistanhoitotoimikunta. Rakennustoimikunnan vastuuhenkilöksi                      nimettiin Arto Rantanen ja riistanhoitotoimikunnan vetäjäksi Jouko Väistö.

 

10 §               Toiminnantarkastajien valitseminen

                      Vuoden 2014 toiminnantarkastajiksi valittiin Simo Piiroinen ja Tarmo Häkkinen.

 

11 §               Vuoden 2014 toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen

                      Päätettiin vahvistaa vuoden 2014 toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma johtokunnan esittämällä tavalla.

 

12 §               Vuoden 2014 talousarvion vahvistaminen

                      Päätettiin vahvistetaan vuoden 2014 talousarvio toiminta- ja riistanhoitosuunnitelmassa olevan tulo- ja menoarvion                       mukaisesti.

 

13 §               Vuoden 2014 liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen sekä kulukorvauksista päättäminen

                      Päätettiin vahvistaa liittymismaksut johtokunnan esittämällä tavalla niin, että jäsenmaksu on 35 euroa, liittymismaksu                       pienriistalle 100 euroa ja hirvelle 170 euroa.

                      Sihteerin kulukorvaukseksi vahvistettiin 170 euroa ja puheenjohtajan kulukorvaukseksi 100 euroa.

 

14 §               Johtokunnan ilmoitusasiat

                      Kiinteistöjen vuokrat 2014:

                      Rajatupa 1.5.-30.9. välisenä aikana 150 euroa/vrk ja 50 euroa/3 tuntia, muuna aikana 300 euroa/vrk.

                      Metsästysmaja vuodenajasta riippumatta 60 euroa/vrk. Vuokraa ei peritä seuran jäsenen ollessa mukana.

                      Metsästysmajan kiinteistön vuokrasopimustilanne:

                      Anja Timosen kanssa on sovittu metsästysmajan kiinteistön vuokrasopimuksen jatkamisesta viidellä vuodella. Vuokra 200                                         euroa/vuosi + hirvenlihaa vasan takaneljännes.

                      Seuran pilkkikisat järjestetään keväällä.

  

15 §               Muut esille tulevat asiat

                      Vuoden 2013 parhaina pienpetojen pyytäjinä palkittiin Mauri Litmanen, Erkki Arovainio ja Esa Valo.

                      Keskusteltiin jäsenyysehtojen lieventämisestä. Päätettiin jättää asian valmistelu johtokunnan tehtäväksi.

 

16 §               Kokouksen päättäminen

                      Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

   

 

                      Sami Purmonen                                                              Reijo Väistö

                      Puheenjohtaja                                                                 sihteeri

 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen.

 

 

Kiteellä 30.1.2014

 

 

Markku Vanhanen                                                         Ilmari Sormunen