Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

KANTOSYRJÄN ERÄ-VEIKOT RY                            PÖYTÄKIRJA

 

VUOSIKOKOUS

 

 

Aika:         15.2.2013 klo 19.00

Paikka       Katihtan metsästysmaja

Läsnä:       Ossi Valo, Arto Rantanen, Markku Vanhanen, Veijo Sormunen, Olli

                  Puruskainen, Mauri Litmanen, Esa Valo, Ilkka Sormunen, Sami Purmonen ja Reijo Väistö.

 

 

 

1§             Kokouksen avaus

                 Johtokunnan puheenjohtaja Ossi Valo avasi kokouksen.

 

2 §            Kokouksen järjestäytyminen

                 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Purmonen, sihteeriksi Reijo Väistö ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi                                  Markku Vanhanen ja Olli Puruskainen.

 

3 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                 Todettiin, että kokouksessa oli läsnä kymmenen seuran äänioikeutettua jäsentä. Edelleen todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle                  Koti-Karjalassa 2.2.2013 julkaistulla ilmoituksella.

                 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4 §            Työjärjestyksen hyväksyminen

                 Päätös: Kokoukselle laadittu asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

 

5 §            Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen

                 Kokoukselle esitettiin tuloslaskelma 1.1.-31.2012, tase 31.12.2012,

                 toimintakertomus vuodelta 2012 sekä toiminnantarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2012.

                 Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös.

 

6 §            Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle

                 Myönnettiin johtokunnalle tili- ja vastuuvapaus.

 

7 §            Johtokunnan puheenjohtajan vaali

                 Päätös: Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ossi Valo.

 

8 §            Jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle johtokuntaan

                 Todettiin, että johtokunnan jäsenistä ovat erovuorossa Veijo Sormunen, Olli Puruskainen ja Tarmo Häkkinen.

                 Päätös: Valittiin Veijo Sormunen ja Olli Puruskainen jatkamaan johtokunnassa. Tarmo Häkkisen tilalle valittiin johtokuntaan Ilmari                  Sormunen. Muut johtokunnan jäsenet ovat Arto Rantanen, Jouko Väistö ja Reijo Väistö.

 

9 §            Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat

                 Rakennustoimikunta jatkaa, jonka koollekutsujana toimii Arto Rantanen.

 

10 §          Toiminnantarkastajien valitseminen

                 Päätös: Seuran vuoden 2013 toiminnantarkastajiksi valittiin Simo Piiroinen ja Tarmo Häkkinen.

 

11 §          Vuoden 2013 toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen

                 Päätös: Vahvistettiin vuoden 2013 toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma johtokunnan esittämällä tavalla.

 

12 §          Vuoden 2013 talousarvion vahvistaminen

                 Päätös: Vahvistettiin vuoden 2013 talousarvio toiminta- ja riistanhoitosuunnitelmassa olevan tulo- ja menoarvion mukaisesti.

 

13 §          Vuoden 2012 liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen sekä kulukorvauksista päättäminen

                 Päätös: Vahvistettiin liittymismaksut johtokunnan esittämällä tavalla niin, että liittymismaksu pienriistalle on 100 euroa sekä                                  hirvelle 170 euroa. Markku Vanhanen esitti jäsenmaksun nostoa 30 eurosta 35 euroon. Keskustelun jälkeen päätettiin nostaa                                  jäsenmaksu 35 euroon.

                 Sihteerin kulukorvaukseksi vahvistettiin 170 euroa ja puheenjohtajan kulukorvaukseksi 100 euroa.

 

14 §          Kiinteistöjen vuokrauksesta päättäminen

                 Päätös: Vahvistettiin johtokunnan esityksen mukaisesti Rajatuvan vuokraksi 1.5.-30.9. välisenä aikana 150 euroa/vrk ja muuna                                  aikana 300 euroa/vrk sekä metsästysmajan vuokraksi vuodenajasta riippumatta 60 euroa/vrk.

                 Metsästysmajasta ei peritä vuokraa seuran jäsenen ollessa mukana.

 

15 §          Muut esille tulevat asiat

                 Vuoden 2012 parhaana pienpetojen pyytäjänä palkittiin Mauri Litmanen.

                 Päätettiin pitää yhteislupa-alueen pilkkikilpailut Matkalammella Markku Vanhasen kesämökillä 23.3.2013 klo 9.00-13.00.                                  Osallistumismaksuksi päätettiin 5 euroa, joka sisältää osallistumisen, kahvit ja makkarat.

 

16 §          Kokouksen päättäminen

                 Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

 

                 Kokouksen puolesta:

 

 

                

                 Sami Purmonen                                            Reijo Väistö

                 Puheenjohtaja                                               sihteeri

 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen.

 

 

Kiteellä 20.2.2013

 

 

Markku Vanhanen                                        Olli Puruskainen