Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kantosyrjän Erä-Veikot ry                              Pöytäkirja

 

Kesäkokous

  

Aika:                perjantai 11.8.2023  klo 19.02-19.32

Paikka:            Metsästysmaja, Katihta         

  

 

1 §       Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ossi Valo avasi kokouksen.

  

 

2 §       Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Purmonen ja sihteeriksi Jouko Väistö.

 

 

3 §       Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle Koti-Karjalassa 2.8.2023 julkaistulla ilmoituksella. Lisäksi kokouksesta oli ilmoitus seuran kotisivulla.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

4 §       Osallistujaluettelon vahvistaminen ja äänioikeutettujen jäsenten toteaminen

Vahvistettiin osallistujaluettelo ja todettiin, että kokouksessa oli läsnä 13 seuran äänioikeutettua jäsentä. Liite 1.

 

 

5 §       Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ilmari Sormunen ja Markku Vanhanen.

 

 

6 §       Alkavan metsästyskauden saaliskiintiöt

Johtokunnan esitys oli, että alkavan metsästyskauden saaliskiintiöt vahvistettaisiin seuraavasti:

Kolme metsäkanalintua, joista enintään yksi voi olla metso/koppelo. Pyyn, kyyhkysen, jäniksen, rusakon, kanadanmajavan ja kanadanhanhen metsästys ilman pyyntirajoitusta. Metsäkaurista esitettiin edelleen rauhoitettavaksi.

 

Markku Vanhasen esityksestä metsäkanalintujen saaliskiintiöksi vahvistettiin johtokunnan esityksestä poiketen äänin 7-6 kolme metsäkantalintua, joista enintään yksi voi olla ukkometso. Koppelo päätettiin rauhoittaa metsästykseltä.

Muilta osin johtokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

7 §       Alkavan metsästyskauden vieraslupamaksut

Johtokunnan esityksen mukaisesti vierasmaksun suuruudeksi päätettiin kymmenen (10) euroa. Vieraan ampuma riistaeläin vähennetään isännän kiintiöstä. Pienpetopyynnin avustamiseen koiransa kanssa kutsuttu henkilö vapautettiin vierasmaksusta. Metsästystilanteissa edellytetään seuran jäsenen mukanaoloa. Karhun metsästyksessä vierasmaksuksi vahvistettiin 50 euroa/vuorokausi.

  

 

 

8 §       Alkavan metsästyskauden metsästyssäännöistä päättäminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa alkavan metsästyskauden metsästyssäännöt johtokunnan esityksen mukaisesti. Karhun metsästys toteutetaan yhteismetsästyksenä ja metsästyksessä noudatetaan Pohjois-Karjalan karhunmetsästyksen yhteislupasopimusta ja sääntöjä 2023, jotka jokaisen jahtiin osallistuvan on allekirjoituksellaan hyväksyttävä. Karhun kaatomaksuksi vahvistettiin 200 euroa (ei koske trikiinikarhua). Seuran jäsenen ampuessa karhun maksu peritään yhteisvastuullisesti jahtiin osallistuneilta ja vieraan ampuessa ampujalta henkilökohtaisesti. Edelleen päätettiin, että karhujahtiin osallistuvat vastaavat jahtiin liittyvistä muista kuluista ja että kaatotilanteissa kallo ja nahka kuuluvat ampujalle.

Hirvenmetsästyksen osalta päätettiin, että jokaisen hirvimetsälle aikovan on sitouduttava noudattamaan johtokunnan 12.8.2012 hyväksymiä hirvenmetsästyssääntöjä allekirjoituksellaan. Edelleen päätettiin, että hirvenmetsästys tapahtuu viikonloppuisin, ellei toisin erikseen sovita. Hirvenmetsästykseen mahdollisesti osallistuvien vieraiden tulosta ja heiltä perittävistä korvauksista sovitaan erikseen hirviporukan päätöksellä.

 

 

9 §       Hirvenmetsästyksen johtajan ja varajohtajien sekä karhunmetsästyksen johtajan ja varajohtajien valinta

Hirvenmetsästyksen johtajaksi valittiin Ossi Valo sekä varajohtajiksi Markku Vanhanen, Seppo Väistö ja Tero Väistö. Karhunmetsästyksen johtajaksi nimettiin Jouko Väistö, varalle Ilkka Sormunen ja Ossi Valo.

 

 

10 §      Metsästysluvan myöntäminen P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle

Päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti myöntää metsästyslupa P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle entisen käytännön mukaisesti.

 

 

11 §     Koemaastojen myöntäminen koirakokeisiin

Todettiin, että Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistyksen johtokunta on pyytänyt koemaastoa/koemaastoja 18.11.2023 järjestettävään Susirajan Pamaukseen. Liite 2.

Päätettiin, että seuran aluetta voi toimintasuunnitelman mukaisesti käyttää koirakokeisiin.

 

 

12 §     Joulurauhan järjestäminen riistaeläimille

Päätettiin järjestää riistaeläimille joulurauha entisen käytännön mukaisesti jouluaatoksi ja joulupäiväksi.

 

 

13 §     Jäsenyysasiat

Jäsenyysasioita ei ollut.

 

 

14 §     Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi, että

Riistakolmiolaskenta toteutettiin 5.8.2023. Liite 3.

Rantaonkikisat pidettiin 26.7.2023, joihin osallistui 24 onkijaa.

Anneli ja Raimo Immonen sekä Irene Komulainen ovat irtisanoneet tiloja Ristikivi 10:37 ja Koivurinne 10:36 koskevat metsästysvuokrasopimukset.

 

 

15 §     Muut asiat

            Muita asioita ei ollut.

 

 

16 §     Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

 

 

            Sami Purmonen                      Jouko Väistö

            puh.joht.                                  siht.

 

 

           

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen.

 

 

Kantosyrjä      .  .2023

 

 

 

Ilmari Sormunen                       Markku Vanhanen