Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kantosyrjän Erä-Veikot ry                              Pöytäkirja

 

Kesäkokous

  

Aika:    torstai 18.8.2022  klo 19.06-19.40

Paikka:            Metsästysmaja, Katihta         

 

 

1 §       Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Ilkka Sormunen avasi kokouksen.

  

 

2 §       Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Sormunen ja sihteeriksi Jouko Väistö.

  

 

3 §       Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle Koti-Karjalassa 10.8.2022 julkaistulla ilmoituksella. Lisäksi kokouksesta oli ilmoitus seuran kotisivulla.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

  

 

4 §       Osallistujaluettelon vahvistaminen ja äänioikeutettujen jäsenten toteaminen

Vahvistettiin osallistujaluettelo ja todettiin, että kokouksessa oli läsnä 13 seuran äänioikeutettua jäsentä. Liite 1.

  

 

5 §       Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sami Purmonen ja Markku Vanhanen.

  

 

6 §       Alkavan metsästyskauden saaliskiintiöt

Alkavan metsästyskauden saaliskiintiöt vahvistettiin johtokunnan esityksen mukaisesti seuraavasti:

Kaksi metsäkanalintua, mutta enintään yksi metso/koppelo. Pyyn, kyyhkysen, jäniksen, rusakon, kanadanmajavan ja kanadanhanhen metsästys ilman pyyntirajoitusta. Metsäkauriin rauhoitusta päätettiin jatkaa entiseen tapaan.

  

 

7 §       Alkavan metsästyskauden vieraslupamaksut

Johtokunnan esityksen mukaisesti vierasmaksun suuruudeksi päätettiin kahdeksan (8) euroa. Vieraan ampuma riistaeläin vähennetään isännän kiintiöstä. Pienpetopyynnin avustamiseen koiransa kanssa kutsuttu henkilö vapautettiin vierasmaksusta. Metsästystilanteissa edellytetään seuran jäsenen mukanaoloa. Karhun metsästyksessä vierasmaksuksi vahvistettiin 50 euroa/vuorokausi.

  

 

8 §       Alkavan metsästyskauden metsästyssäännöistä päättäminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa alkavan metsästyskauden metsästyssäännöt johtokunnan esityksen mukaisesti. Karhun metsästys toteutetaan yhteismetsästyksenä ja metsästyksessä noudatetaan Pohjois-Karjalan karhunmetsästyksen yhteislupasopimusta ja sääntöjä 2022, jotka jokaisen jahtiin osallistuvan on allekirjoituksellaan hyväksyttävä. Karhun kaatomaksuksi vahvistettiin 200 euroa (ei koske trikiinikarhua). Seuran jäsenen ampuessa karhun maksu peritään yhteisvastuullisesti jahtiin osallistuneilta ja vieraan ampuessa ampujalta henkilökohtaisesti. Edelleen päätettiin, että karhujahtiin osallistuvat vastaavat jahtiin liittyvistä muista kuluista ja että kaatotilanteissa kallo ja nahka kuuluvat ampujalle.

Hirvenmetsästyksen osalta päätettiin, että jokaisen hirvimetsälle aikovan on sitouduttava noudattamaan johtokunnan 12.8.2012 hyväksymiä hirvenmetsästyssääntöjä allekirjoituksellaan. Edelleen päätettiin, että hirvenmetsästys tapahtuu viikonloppuisin, ellei toisin erikseen sovita. Hirvenmetsästykseen mahdollisesti osallistuvien vieraiden tulosta ja heiltä perittävistä korvauksista sovitaan erikseen hirviporukan päätöksellä.

 

 

9 §        Hirvenmetsästyksen johtajan ja varajohtajien sekä karhunmetsästyksen johtajan ja varajohtajien valinta

Hirvenmetsästyksen johtajaksi valittiin Ossi Valo sekä varajohtajiksi Markku Vanhanen ja Seppo Väistö. Karhunmetsästyksen johtajaksi nimettiin Jouko Väistö, varalle Ilkka Sormunen ja Markku Vanhanen.

  

 

10 §      Metsästysluvan myöntäminen P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle

Päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti myöntää metsästyslupa P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle entisen käytännön mukaisesti.

 

 

11 §     Koemaastojen myöntäminen koirakokeisiin

Todettiin, että Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistyksen johtokunta on pyytänyt koemaastoa/koemaastoja 26.11.2022 järjestettävään Susirajan Pamaukseen.

Päätettiin, että seuran aluetta voi toimintasuunnitelman mukaisesti käyttää koirakokeisiin.

 

 

12 §     Kiteen ja Kesälahden riistanhoitoyhdistysten yhdistymissopimus

Kokoukselle esitettiin Kiteen ja Kesälahden riistanhoitoyhdistysten yhdistämistä koskeva sopimusluonnos. Liite 2.

Sopimusluonnokseen ei ollut huomautettavaa.

 

 

13 §     Joulurauhan järjestäminen riistaeläimille

Päätettiin järjestää riistaeläimille joulurauha entisen käytännön mukaisesti jouluaatoksi ja joulupäiväksi.

 

 

14 §     Jäsenyysasiat

Jäsenyysasioita ei ollut

 

 

15 §     Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi, että

Riistakolmiolaskenta toteutettiin 6.8.2022. Liite 3.

Rantaonkikisat pidettiin 29.7.2022, joihin osallistui 20 onkijaa.

Metsästysmajalle on hankittu Juha Monoselta uusi huussi ja sekä K-Rauta Naumaselta kompostikäymäläosa vajaan 1.500 euron kokonaishintaan.

 

 

16 §     Muut asiat

            Muita asioita ei ollut.

 

 

17 §     Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

 

 

            Ilkka Sormunen                       Jouko Väistö

            puh.joht.                                  siht.

 

 

           

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen.

 

 

Kantosyrjä      .  .2022

 

 

 

Sami Purmonen            Markku Vanhanen