Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kantosyrjän Erä-Veikot ry                               Pöytäkirja

 

Kesäkokous

  

 

Aika:    torstai 12.8.2021  klo 19.00-19.33

Paikka:            Metsästysmaja, Katihta         

  

 

1 §       Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ossi Valo avasi kokouksen.

 

 

2 §       Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Purmonen ja sihteeriksi Jouko Väistö.

 

 

3 §       Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle Koti-Karjalassa 4.8.2021 julkaistulla ilmoituksella sekä seuran kotisivulla 3.8.2021 päivätyllä ilmoituksella.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

4 §       Osallistujaluettelon vahvistaminen ja äänioikeutettujen jäsenten toteaminen

Vahvistettiin osallistujaluettelo ja todettiin, että kokouksessa oli läsnä 17 seuran äänioikeutettua jäsentä ja 1 koejäsen. Liite 1.

 

 

5 §       Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Valto Rantanen ja Markku Vanhanen.

 

 

6 §       Alkavan metsästyskauden vieraslupamaksut

Johtokunnan esityksen mukaisesti vierasmaksun suuruudeksi päätettiin kahdeksan (8) euroa. Vieraan ampuma riistaeläin vähennetään isännän kiintiöstä. Pienpetopyynnin avustamiseen koiransa kanssa kutsuttu henkilö vapautettiin vierasmaksusta. Metsästystilanteissa edellytetään seuran jäsenen mukanaoloa. Karhun metsästyksessä vierasmaksuksi vahvistettiin 50 euroa/vuorokausi.

 

 

7 §       Alkavan metsästyskauden saaliskiintiöt

Johtokunnan esitys oli, että kesäkokous vahvistaisi tulevan metsästyskauden saaliskiintiöt seuraavasti: 1 ukkoteeri TAI 1 ukkometso (ei molempia), pyy, kyyhkynen, jänis, kanadanmajava ja kanadanhanhi vapaa. Metsäkaurista esitettiin entiseen tapaan rauhoitettavaksi.

Valto Rantanen esitti Esa Valon kannattamana, että metso, teeri ja pyy rauhoitettaisiin kokonaan.

Äänestyksessä johtokunnan esitystä kannatti kaksitoista (12) ja Valto Rantasen esitystä kaksi (2) jäsentä kolmen (3) äänestäessä tyhjää, miltä pohjalta päätettiin hyväksyä johtokunnan esitys alkavan metsästyskauden saaliskiintiöiksi.

Edelleen päätettiin seuran sääntöjen mukaisesti velvoittaa jäsenistöä pitämään saalistaan luetteloa ja ilmoittamaan siitä Oma riista -palveluun tai seuran sähköpostiin kantosyrjan.eraveikot@gmail.com tai seuran sihteerille.  

 

 

8 §       Alkavan metsästyskauden metsästyssäännöistä päättäminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa alkavan metsästyskauden metsästyssäännöt johtokunnan esityksen mukaisesti. Karhun metsästys toteutetaan yhteismetsästyksenä ja metsästyksessä noudatetaan Pohjois-Karjalan karhunmetsästyksen yhteislupasopimusta ja sääntöjä 2021, jotka jokaisen jahtiin osallistuvan on allekirjoituksellaan hyväksyttävä. Karhun kaatomaksuksi vahvistettiin 200 euroa (ei koske trikiinikarhua). Seuran jäsenen ampuessa karhun maksu peritään yhteisvastuullisesti jahtiin osallistuneilta ja vieraan ampuessa ampujalta henkilökohtaisesti. Edelleen päätettiin, että karhujahtiin osallistuvat vastaavat jahtiin liittyvistä muista kuluista ja että kaatotilanteissa kallo ja nahka kuuluvat ampujalle.

Hirvenmetsästyksen osalta päätettiin, että jokaisen hirvimetsälle aikovan on sitouduttava noudattamaan johtokunnan 12.8.2012 hyväksymiä hirvenmetsästyssääntöjä allekirjoituksellaan. Edelleen päätettiin, että hirvenmetsästys tapahtuu viikonloppuisin, ellei toisin erikseen sovita. Hirvenmetsästykseen mahdollisesti osallistuvien vieraiden tulosta ja heiltä perittävistä korvauksista sovitaan erikseen hirviporukan päätöksellä.

 

 

9 §     Hirvenmetsästyksen johtajan ja varajohtajien sekä karhunmetsästyksen johtajan ja varajohtajien valinta

Hirvenmetsästyksen johtajaksi valittiin Ossi Valo sekä varajohtajiksi Markku Vanhanen ja Seppo Väistö. Karhunmetsästyksen johtajaksi nimettiin Jouko Väistö, varalle Ilkka Sormunen ja Ossi Valo.

 

 

10 §    Metsästysluvan myöntäminen P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle

Päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti myöntää metsästyslupa P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle entisen käytännön mukaisesti.

 

 

11 §     Koemaastojen myöntäminen koirakokeisiin

Päätettiin, että seuran aluetta voi käyttää koirakokeisiin.

 

 

12 §     Joulurauhan järjestäminen riistaeläimille

Päätettiin järjestää riistaeläimille joulurauha entisen käytännön mukaisesti jouluaatoksi ja joulupäiväksi.

 

 

13 §     Jäsenyysasiat

Merkittiin tiedoksi, että johtokunta on hyväksynyt Pekka Rehnin seuran varsinaiseksi jäseneksi ja Valtteri Heinosen koejäseneksi ja että jäsenistöön kuulunut Rauno Kakkonen on kuollut.

Todettiin, että vuoden 2021 jäsenmaksu on maksamatta kuudelta jäseneltä. Päätettiin aloittaa toimet niiden perimiseksi.

  

 

14 §     Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi, että

Riistakolmiolaskenta toteutettiin 31.7.2021. Liite 2.

Rantaonkikisat pidettiin 30.7.2021, joihin osallistui 26 onkijaa.

Johtokunta on valinnut varapuheenjohtajaksi Ilkka Sormusen.

Karhujahdissa tehdään yhteistyötä Petravaaran Erän kanssa viime vuoden tapaan.

 

  

15 §     Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

 

 

            Sami Purmonen                                  Jouko Väistö

            puh.joht.                                              siht.

 

 

         

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen.

 

 

Kantosyrjä 15.8.2021

  

 

Valto Rantanen                         Markku Vanhanen