Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kantosyrjän Erä-Veikot ry                               Pöytäkirja

 

Kesäkokous

 

 

Aika:        perjantai 14.8.2020  klo 19.00-19.20

Paikka:    Metsästysmaja, Katihta         

  

 

1 §       Kokouksen avaus

            Hallituksen puheenjohtaja Ossi Valo avasi kokouksen.

 

2 §       Kokouksen järjestäytyminen

            Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Purmonen, sihteeriksi Reijo Väistö sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Veijo             Sormunen ja Ilkka Sormunen.

 

3 §       Läsnäolijoiden toteaminen

            Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 14 seuran äänioikeutettua jäsentä. Liite 1.

 

4 §       Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

            Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle Koti-Karjalassa 5.8.2020 julkaistulla ilmoituksella.

            Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

5 §       Alkavan metsästyskauden riistakiintiöt

            Kokous hyväksyi yksimielisesti alkavan metsästyskauden riistakiintiöt hallituksen esittämällä tavalla seuraavasti: jänis 5 ja teeri 1. Pyy,             kyyhkynen, kanadanmajava sekä kanadanhanhi ovat vapaasti metsästettävissä. Metso ja metsäkauris päätettiin rauhoittaa.

 

6 §       Alkavan metsästyskauden vieraslupamaksut

            Hallituksen esityksen mukaisesti vierasmaksun suuruudeksi päätettiin kahdeksan (8) euroa. Vieraan ampuma riistaeläin vähennetään             isännän kiintiöstä. Pienpetopyynnin avustamiseen koiransa kanssa kutsuttu henkilö vapautettiin vierasmaksusta. Metsästystilanteissa             edellytetään seuran jäsenen mukanaoloa. Karhun metsästyksessä vierasmaksun suuruus on 50 euroa/vuorokausi.

 

7 §      Metsästysluvan myöntäminen P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle

           Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti myöntää metsästyslupa P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle             entisen käytännön mukaisesti.

 

8 §       Metsästyksenjohtajien valinta

            Todettiin, että seuran talvikokous valitsi metsästyksen johtajaksi Ossi Valon.

            Hirvenmetsästyksen varajohtajiksi valittiin Markku Vanhanen ja Seppo Väistö. Karhunmetsästyksen johtajaksi nimettiin Jouko Väistö,             varalle Ossi Valo ja Ilkka Sormunen.

  

9 §       Karhun metsästysjärjestelyt

            Päätettiin jatkaa karhun metsästystä entisen käytännön mukaisesti yhteismetsästyksenä. Karhun kaatomaksuksi vahvistettiin 200 euroa             (ei koske trikiinikarhua). Seuran jäsenen ampuessa karhun maksu peritään yhteisvastuullisesti jahtiin osallistuneilta ja vieraan ampuessa             ampujalta henkilökohtaisesti. Edelleen päätettiin, että karhujahtiin osallistuvat vastaavat jahtiin liittyvistä muista kuluista ja että             kaatotilanteissa kallo ja nahka kuuluvat ampujalle.

 

10 §     Hirven metsästysjärjestelyt

            Päätettiin, että jokaisen hirvenmetsästykseen osallistuvan on sitouduttava noudattamaan johtokunnan 15.8.2012 hyväksymiä             hirvenmetsästyssääntöjä allekirjoituksellaan. Edelleen päätettiin, että hirvenmetsästys tapahtuu viikonloppuisin, ellei toisin erikseen             sovita. Hirvenmetsästykseen mahdollisesti osallistuvien vieraiden tulosta ja heiltä perittävistä korvauksista sovitaan erikseen hirviporukan             päätöksellä.

 

11 §     Koemaastojen myöntäminen koirakokeisiin

            Päätettiin, että seuran aluetta voi käyttää koirakokeisiin.

 

12 §     Joulurauhan järjestäminen riistaeläimille

            Päätettiin järjestää riistaeläimille joulurauha entisen käytännön mukaisesti jouluaatoksi ja joulupäiväksi.

 

13 §     Sääntömuutos

            Päätettiin hyväksyä seuran uudet säännöt hallituksen esittämällä tavalla. Liite 2.

 

14 §     Muut asiat

            Merkittiin tiedoksi, että

                Riistakolmiolaskenta toteutettiin 1.8.2020. Liite 3.

                Rantaonkikisat pidettiin 24.7.2020, joihin osallistui 30 onkijaa.

                Seuran talkoo- ja oikeusturvavakuutukset on otettu tarjousten pohjalta LähiTapiolalta.

                Asko Huuho on jättänyt jäsenyyshakemuksen, jonka käsittely otetaan esille talvikokouksen valmistelun yhteydessä.

   

15 §     Kokouksen päättäminen

            Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

  

            Sami Purmonen                                  Reijo Väistö

            puh.joht.                                              siht.

 

          

            Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen.

  

            Kantosyrjä 16.8.2020

  

 

            Veijo Sormunen                        Ilkka Sormunen