Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kantosyrjän Erä-Veikot ry                               Pöytäkirja

 

Kesäkokous

  

Aika:        keskiviikko 14.8.2019  klo 19.00-19.36

Paikka:    Metsästysmaja, Katihta         

 

 

1 §       Kokouksen avaus

            Hallituksen puheenjohtaja Ossi Valo avasi kokouksen.

 

2 §       Kokouksen järjestäytyminen

            Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Purmonen, sihteeriksi Reijo Väistö sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Veijo             Sormunen ja Arto Rantanen.

 

3 §       Läsnäolijoiden toteaminen

            Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 15 seuran äänioikeutettua jäsentä. Liite.

 

4 §       Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

            Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle Koti-Karjalassa 7.8.2019 julkaistulla ilmoituksella.

            Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

5 §       Alkavan metsästyskauden riistakiintiöt

            Kokous hyväksyi yksimielisesti alkavan metsästyskauden riistakiintiöt hallituksen esittämällä tavalla seuraavasti: jänis 5 ja teeri 1. Pyy,             kyyhkynen, kanadanmajava sekä kanadanhanhi ovat vapaasti metsästettävissä. Metso ja metsäkauris päätettiin rauhoittaa.

 

6 §       Alkavan metsästyskauden vieraslupamaksut

            Hallituksen esityksen mukaisesti vierasmaksun suuruudeksi päätettiin kahdeksan (8) euroa. Vieraan ampuma riistaeläin vähennetään             isännän kiintiöstä. Pienpetopyynnin avustamiseen koiransa kanssa kutsuttu henkilö vapautettiin vierasmaksusta. Metsästystilanteissa             edellytetään seuran jäsenen mukanaoloa. Karhun metsästyksessä vierasmaksun suuruus on 50 euroa/vuorokausi.

 

7 §       Metsästysluvan myöntäminen P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle

            Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti myöntää metsästyslupa P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle             entisen käytännön mukaisesti.

 

8 §       Metsästyksenjohtajien valinta

            Todettiin, että seuran talvikokous valitsi metsästyksen johtajaksi Ossi Valon.

            Hirvenmetsästyksen varajohtajiksi valittiin Markku Vanhanen ja Seppo Väistö. Karhunmetsästyksen johtajaksi nimettiin Jouko Väistö,             varalle Ossi Valo ja Ilkka Sormunen.

 

9 §       Karhun metsästysjärjestelyt

            Päätettiin jatkaa karhun metsästystä entisen käytännön mukaisesti yhteismetsästyksenä. Karhun kaatomaksuksi vahvistettiin 200 euroa             (ei koske trikiinikarhua). Edelleen päätettiin, että karhujahtiin osallistuvat vastaavat jahtiin liittyvistä muista kuluista ja että kaatotilanteissa             kallo ja nahka kuuluvat ampujalle.

 

10 §     Hirven metsästysjärjestelyt

            Päätettiin, että jokaisen hirvenmetsästykseen osallistuvan on sitouduttava noudattamaan johtokunnan 15.8.2012 hyväksymiä             hirvenmetsästyssääntöjä allekirjoituksellaan. Edelleen päätettiin, että hirvenmetsästys tapahtuu viikonloppuisin, ellei toisin erikseen             sovita. Hirvenmetsästykseen mahdollisesti osallistuvien vieraiden tulosta ja heiltä perittävistä korvauksista sovitaan erikseen hirviporukan             päätöksellä.

 

11 §     Koemaastojen myöntäminen koirakokeisiin

            Päätettiin, että seuran aluetta voi käyttää koirakokeisiin.

 

12 §     Joulurauhan järjestäminen riistaeläimille

            Päätettiin järjestää riistaeläimille joulurauha entisen käytännön mukaisesti jouluaatoksi ja joulupäiväksi.

 

13 §     Muut asiat

            Todettiin, että riistakolmiolaskenta toteutettiin 3.8.2019. Laskennassa löytyi kolme koppeloa ja neljä poikasta, teeri ja teeren poikanen,             yksi yksinäinen pyy ja yksi poikue, johon kuului emon lisäksi neljä poikasta sekä yksi lehtokurppa. Lisäksi karhusta tehtiin jälkihavaintoja             yli kymmenessä kohteessa.

            Todettiin, että seuran 19.7.2019 järjestämiin rantaonkikisoihin osallistui 23 onkijaa. Kilpailun tuotto oli noin 60 euroa.

            Todettiin, että metsästysmajan tontista on tehty viiden vuoden vuokrasopimus Anniina Timosen kanssa entisin ehdoin.

            Todettiin, että Rajatuvalle on hankittu uusi astianpesukone.

            Todettiin, että Destian kanssa on käyty alustavia keskusteluja teiden viehkomissopimuksen jatkamisesta, mutta lopullinen sopimus on             vielä tekemättä.

            Päätös: Merkittiin kokoukselle tiedoksi.  

  

14 §     Kokouksen päättäminen

            Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

  

            Sami Purmonen                                  Reijo Väistö

            puh.joht.                                              siht.

          

            Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen.

  

           Kantosyrjä 16.8.2019

  

 

            Veijo Sormunen                        Arto Rantanen