Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kantosyrjän Erä-Veikot ry                           Pöytäkirja

 

Kesäkokous

  

Aika:        keskiviikko 8.8.2018  klo 19.00-19.21

Paikka:    Metsästysmaja, Katihta     

  

1 §           Kokouksen avaus

                Hallituksen puheenjohtaja Ossi Valo avasi kokouksen.

 

2 §           Kokouksen järjestäytyminen

                Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Purmonen, sihteeriksi Reijo Väistö sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Arto                 Rantanen ja Hannu Koskensalo.

 

3 §           Läsnäolijoiden toteaminen

                Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 20 seuran äänioikeutettua jäsentä. Liite.

 

4 §           Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

                Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle Koti-Karjalassa 1.8.2018 julkaistulla ilmoituksella. Lisäksi kokouskutsu oli esillä seuran                                 kotisivuilla.

                Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

5 §           Hallituksen täydentäminen

                Todettiin, että seuran talvikokouksessa oli tapahtunut inhimillinen virhe valittaessa jäseniä erovuoroisten tilalle. Olli Puruskainen                 valittiin tuolloin uudelleen hallitukseen, vaikka hän ei ollut erovuorossa. Puruskaisen sijaan erovuorossa oli Arto Rantanen.

                Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti kumota talvikokouksen Olli Puruskaisen valintaa koskeva päätös ja valita Arto Rantanen                 jatkamaan hallituksessa.

 

6 §           Alkavan metsästyskauden riistakiintiöt

                Kokous hyväksyi yksimielisesti alkavan metsästyskauden riistakiintiöt hallituksen esittämällä tavalla seuraavasti: jänis 5 ja teeri 1. Pyy,                 kyyhkynen, kanadanmajava sekä kanadanhanhi ovat vapaasti metsästettävissä. Metso ja metsäkauris päätettiin rauhoittaa.

 

7 §           Alkavan metsästyskauden vieraslupamaksut

                Hallituksen esityksen mukaisesti vierasmaksun suuruudeksi päätettiin kahdeksan (8) euroa. Vieraan ampuma riistaeläin vähennetään                 isännän kiintiöstä. Pienpetopyynnin avustamiseen koiransa kanssa kutsuttu henkilö vapautettiin vierasmaksusta. Metsästystilanteissa                 edellytetään seuran jäsenen mukanaoloa. Karhun metsästyksessä vierasmaksun suuruus on 50 euroa/vuorokausi.

 

8 §           Metsästysluvan myöntäminen P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle

                Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti myöntää metsästyslupa P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle                 entisen käytännön mukaisesti.

 

9 §           Metsästyksenjohtajien valinta

                Hirvenmetsästyksen varajohtajiksi valittiin Markku Vanhanen ja Seppo Väistö. Karhunmetsästyksen johtajaksi nimettiin Jouko Väistö,                 varalle Ossi Valo ja Ilkka Sormunen.

 

10 §        Karhun metsästysjärjestelyt

                Päätettiin jatkaa karhun metsästystä entisen käytännön mukaisesti yhteismetsästyksenä. Karhun kaatomaksuksi vahvistettiin 200                 euroa (ei koske trikiinikarhua). Edelleen päätettiin, että karhujahtiin osallistuvat vastaavat jahtiin liittyvistä muista kuluista ja että                 kaatotilanteissa kallo ja nahka kuuluvat ampujalle.

 

11 §        Hirven metsästysjärjestelyt

                Päätettiin, että jokaisen hirvenmetsästykseen osallistuvan on sitouduttava noudattamaan johtokunnan 15.8.2012 hyväksymiä                 hirvenmetsästyssääntöjä allekirjoituksellaan. Edelleen päätettiin, että hirvenmetsästys tapahtuu viikonloppuisin, ellei toisin erikseen                 sovita. Hirvenmetsästykseen mahdollisesti osallistuvien vieraiden tulosta ja heiltä perittävistä korvauksista sovitaan erikseen                 hirviporukan päätöksellä.

 

12 §        Koemaastojen myöntäminen koirakokeisiin

                Päätettiin, että seuran aluetta voi käyttää koirakokeisiin.

 

13 §        Joulurauhan järjestäminen riistaeläimille

                Hallituksen pohjaesitys oli, että joulurauha myönnettäisiin riistalle entisen käytännön mukaisesti jouluaatoksi ja joulupäiväksi.

                Kokouksessa Tenho Pakarinen esitti Erkki Arovainion kannattamana, että joulurauha kattaisi myös Tapaninpäivän.

                Äänestyksessä hallituksen esitys voitti äänin 14-2, 4 tyhjää. Joulurauha kattaa siten kuluvana vuonna jouluaaton ja joulupäivän.

 

14 §        Muut asiat

                Todettiin, että seuran 27.7.2018 järjestämiin rantaonkikisoihin osallistui 26 onkijaa. Kilpailun tuotto oli noin 60 euroa.

                Todettiin, että riistakolmiolaskenta toteutettiin la 4.7.2018. Laskennassa löytyi koppelo ja kaksi poikasta, kuusi pyytä, yksi lehtokurppa                 sekä useita karhun jälkiä.

                Todettiin, että Destian kanssa tehty teiden viehkomissopimus kattaa vielä kuluvan vuoden, mikä edellyttää seuran jäseniltä aktiivista                 osallistumista talkootyöhön.  

  

15 §        Kokouksen päättäminen

                Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

 

 

                Sami Purmonen                               Reijo Väistö

                puh.joht.                                            siht.

  

                Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen.

 

                Kantosyrjä 9.8.2018

 

 

 

                Arto Rantanen                                  Hannu Koskensalo