Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kantosyrjän Erä-Veikot ry                                                     Pöytäkirja

 

Kesäkokous

  

Aika:           keskiviikko 9.8.2017  klo 19.00-19.42

Paikka:       Metsästysmaja, Katihta 

  

1 §              Kokouksen avaus

                    Hallituksen puheenjohtaja Ossi Valo avasi kokouksen.

 

2 §              Kokouksen järjestäytyminen

                    Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ossi Valo, sihteeriksi Reijo Väistö sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ilkka ja Veijo                     Sormunen.

 

3 §              Läsnäolijoiden toteaminen

                    Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 16 seuran äänioikeutettua jäsentä. Liite.

 

4 §              Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

                    Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle Koti-Karjalassa 2.8.2017 julkaistulla ilmoituksella. Lisäksi kokouskutsu oli esillä seuran                     kotisivuilla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

5 §              Alkavan metsästyskauden riistakiintiöt

                    Kokous hyväksyi yksimielisesti alkavan metsästyskauden riistakiintiöt hallituksen esittämällä tavalla seuraavasti: jänis 5 ja teeri 1. Pyy,                     kyyhkynen, kanadanmajava sekä kanadanhanhi ovat vapaasti metsästettävissä. Metso ja metsäkauris päätettiin rauhoittaa.

 

6 §              Alkavan metsästyskauden vieraslupamaksut

                    Vierasmaksun suuruudeksi päätettiin kahdeksan (8) euroa. Vieraan ampuma riistaeläin vähennetään isännän kiintiöstä.                     Pienpetopyynnin avustamiseen koiransa kanssa kutsuttu henkilö vapautettiin vierasmaksusta. Metsästystilanteissa edellytetään                     seuran jäsenen mukanaoloa. Karhun metsästyksessä vierasmaksun suuruus on 50 euroa/vuorokausi.

 

7 §              Metsästysluvan myöntäminen P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle

                    Päätettiin myöntää metsästyslupa P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle entisen käytännön mukaisesti.

 

8 §              Metsästyksenjohtajien valinta

                    Hirvenmetsästyksen johtajaksi valittiin Ossi Valo sekä varalle Arto Rantanen, Seppo Väistö ja Markku Vanhanen.

                    Karhunmetsästyksen yhdyshenkilöksi nimettiin Jouko Väistö, varalle Veijo Sormunen.

 

9 §              Karhun metsästysjärjestelyt

                    Päätettiin jatkaa karhun metsästystä entisen käytännön mukaisesti yhteismetsästyksenä. Karhun kaatomaksuksi vahvistettiin 200                     euroa (ei koske trikiinikarhua). Edelleen päätettiin, että karhujahtiin osallistuvat vastaavat jahtiin liittyvistä muista kuluista ja että                     kaatotilanteissa kallo ja nahka kuuluvat ampujalle.

 

10 §            Hirven metsästysjärjestelyt

                    Päätettiin, että jokaisen hirvenmetsästykseen osallistuvan on sitouduttava noudattamaan johtokunnan 15.8.2012 hyväksymiä                     hirvenmetsästyssääntöjä allekirjoituksellaan. Edelleen päätettiin, että hirvenmetsästys tapahtuu viikonloppuisin, ellei toisin erikseen                     sovita. Hirvenmetsästykseen mahdollisesti osallistuvien vieraiden tulosta ja heiltä perittävistä korvauksista sovitaan erikseen                     hirviporukan päätöksellä.

 

11 §            Koemaastojen myöntäminen koirakokeisiin

                    Päätettiin, että seuran aluetta voi käyttää koirakokeisiin.

 

12 §            Joulurauhan järjestäminen riistaeläimille

                    Päätettiin järjestää joulurauha riistaeläimille entisen käytännön mukaisesti jouluaatoksi ja joulupäiväksi.

 

13 §            Muut asiat

                    Todettiin, että seuran 25.3.2017 järjestämiin yhteislupa-alueen pilkkikisoihin osallistui 36 ja 14.7.2017 pitämiin rantaonkikisoihin 19                     onkijaa. Kilpailujen yhteistuotto oli runsaat 300 euroa.

                    Todettiin, että riistakolmiolaskenta toteutettiin la 29.7.2017. Laskennassa ei tehty ainuttakaan kanalintuhavaintoa.

                    Todettiin, että Destian kanssa tehty teiden viehkomissopimus kattaa vielä kuluvan ja tulevan vuoden, mikä edellyttää seuran jäseniltä                     aktiivista osallistumista talkootyöhön. Viehkojen tekemisen ja pystytyksen lisäksi talkoolaisia tarvitaan myös polttopuiden tekoon.

  

14 §            Kokouksen päättäminen

                    Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

  

                  Ossi Valo                                        Reijo Väistö

                  puh.joht.                                          siht.

 

                  Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen.

 

                  Kantosyrjä 11.8.2017

 

  

                  Ilkka Sormunen                               Veijo Sormunen