Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kantosyrjän Erä-Veikot ry                                         Pöytäkirja

 

Kesäkokous

 

Aika:         torstai 11.8.2016 klo 19.00-19.52

Paikka:     Metsästysmaja, Katihta

 


1 §            Kokouksen avaus
                  Hallituksen puheenjohtaja Ossi Valo avasi kokouksen.


2 §            Kokouksen järjestäytyminen
                  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ossi Valo, sihteeriksi Reijo Väistö sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jouko Väistö ja                   Veijo Sormunen.


3 §            Läsnäolijoiden toteaminen
                  Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 16 seuran äänioikeutettua jäsentä ja yksi koejäsen. Liite.


4 §            Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
                  Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle Koti-Karjalassa 3.8.2016 julkaistulla ilmoituksella.
                  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


5 §            Alkavan metsästyskauden riistakiintiöt
                  Kokous hyväksyi yksimielisesti alkavan metsästyskauden riistakiintiöt hallituksen esittämällä tavalla seuraavasti: metso 1 ja teeri 2.                   Pyy, kyyhkynen, jänis, kanadanmajava sekä kanadanhanhi ovat vapaasti metsästettävissä. Metsäkauris päätettiin rauhoittaa.


6 §            Alkavan metsästyskauden vieraslupamaksut
                  Vierasmaksun suuruudeksi päätettiin kahdeksan (8) euroa. Vieras saa ampua yhden kanalinnun päivässä ja muuten kiintiö on sama                   kuin seuran jäsenellä. Saalista ei vähennetä isännän kiintiöstä. Pienpetopyynnin avustamiseen koiransa kanssa kutsuttu henkilö                   vapautettiin vierasmaksusta. Metsästystilanteissa edellytetään seuran jäsenen mukanaoloa. Karhun metsästyksessä vierasmaksun                   suuruus on 30 euroa/vuorokausi.

7 §            Metsästysluvan myöntäminen P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle
                  Päätettiin myöntää metsästyslupa P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle entisen käytännön mukaisesti.


8 §            Metsästyksenjohtajien valinta
                  Hirvenmetsästyksen johtajaksi valittiin Ossi Valo sekä varalle Arto Rantanen, Seppo Väistö ja Markku Vanhanen.
                  Karhunmetsästyksen yhdyshenkilöksi nimettiin Jouko Väistö, varalle Veijo Sormunen.


9 §            Karhun metsästysjärjestelyt
                  Päätettiin jatkaa karhun metsästystä entisen käytännön mukaisesti yhteismetsästyksenä. Karhun kaatomaksuksi vahvistettiin 200                   euroa (ei koske mahdollista trikiinikarhua). Edelleen päätettiin, että karhujahtiin osallistuvat vastaavat jahtiin liittyvistä muista kuluista                   ja että mahdollisissa kaatotilanteissa kallo ja nahka kuuluvat ampujalle.

10 §          Hirven metsästysjärjestelyt
                  Päätettiin, että jokaisen hirvenmetsästykseen osallistuvan on sitouduttava noudattamaan johtokunnan 15.8.2012 hyväksymiä                                   hirvenmetsästyssääntöjä allekirjoituksellaan. Edelleen päätettiin, että hirvenmetsästys tapahtuu viikonloppuisin, ellei toisin erikseen                   sovita. Hirvenmetsästykseen mahdollisesti osallistuvien vieraiden tulosta ja heiltä perittävistä korvauksista sovitaan erikseen                                   hirviporukan päätöksellä.


11 §          Koemaastojen myöntäminen koirakokeisiin
                  Päätettiin, että seuran aluetta voi käyttää koirakokeisiin.


12 §          Joulurauhan järjestäminen riistaeläimille
                  Päätettiin järjestää joulurauha riistaeläimille entisen käytännön mukaisesti jouluaatoksi ja joulupäiväksi.


13 §          Jäsenyyshakemukset
                  Todettiin, että seuran alueelle asumaan muuttanut Lauri Heiskanen sekä koejäsenet Timo Vanhanen ja Joni Pesonen ovat hakeneet                   seuran jäsenyyttä.
                  Lauri Heiskasen jäsenyyshakemus päätettiin käsitellä hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2017 talvikokouksessa.
                  Timo Vanhanen päätettiin hyväksyä seuran jäseneksi.
                  Joni Pesosen jäsenyyshakemusta ei hyväksytty, vaan koejäsenyyttä päätettiin jatkaa kahdella vuodella.


14 §          Muut asiat
                  Rajatuvan vesivahinkoon on saatu LähiTapiolalta 1.067,44 euron vakuutuskorvaus.
                  Seura järjesti 22.7.2016 Pienellä Heinäjärvellä onkikisan, johon osallistui 36 onkijaa.
                  Aurausviehkojen tekoon ja mahdollisesti myös vanhojen hirvitornien purkutyöhön on tulossa Kyläparin palkkaama työntekijä.
                  Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

15 §          Kokouksen päättäminen
                  Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 


                  Ossi Valo                                                         Reijo Väistö
                  puh.joht.                                                         siht.

 


                  Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen.


                  Kantosyrjä 12.8.2016

 

 

                  Jouko Väistö                                                     Veijo Sormunen