Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kantosyrjän Erä-Veikot ry                                             Pöytäkirja

 

Kesäkokous 

 

Aika:             keskiviikko 12.8.2015  klo 19.00-19.35

Paikka:          Metsästysmaja, Katihta     

 

 

1 §                 Kokouksen avaus

                       Hallituksen puheenjohtaja Ossi Valo avasi kokouksen. 

 

2 §                 Kokouksen järjestäytyminen

                       Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Purmonen, sihteeriksi Reijo Väistö sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Arto                        Rantanen ja Markku Vanhanen. 

 

3 §                 Läsnäolijoiden toteaminen

                       Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 22 seuran äänioikeutettua jäsentä ja yksi koejäsen. Liite. 

 

4 §                 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

                       Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle Koti-Karjalassa 1.8.2015 julkaistulla ilmoituksella.

                       Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

5 §                 Alkavan metsästyskauden riistakiintiöt

                       Kokous hyväksyi yksimielisesti alkavan metsästyskauden riistakiintiöt hallituksen esittämällä tavalla seuraavasti: metso 1 ja teeri 2.                        Pyy, kyyhkynen, jänis, kanadanmajava sekä kanadanhanhi ovat vapaasti metsästettävissä. Metsäkauris päätettiin rauhoittaa. 

 

6 §                 Alkavan metsästyskauden vieraslupamaksut

                       Vierasmaksun suuruudeksi päätettiin kahdeksan (8) euroa. Vieras saa ampua yhden kanalinnun päivässä ja muuten kiintiö on sama                        kuin seuran jäsenellä. Saalista ei vähennetä isännän kiintiöstä. Pienpetopyynnin avustamiseen koiransa kanssa kutsuttu henkilö                        vapautettiin vierasmaksusta. Karhun metsästyksessä vierasmaksun suuruus on 30 euroa/vuorokausi. 

 

7 §                 Metsästysluvan myöntäminen P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle

                       Päätettiin myöntää metsästyslupa P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle entisen käytännön mukaisesti. 

 

8 §                 Metsästyksenjohtajien valinta

                       Hirvenmetsästyksen johtajaksi valittiin Ossi Valo sekä varalle Arto Rantanen, Seppo Väistö ja Markku Vanhanen.

                       Karhunmetsästyksen johtajiksi nimettiin Jouko Väistö ja Veijo Sormunen. 

 

9 §                 Karhun metsästysjärjestelyt

                       Päätettiin jatkaa karhun metsästystä entisen käytännön mukaisesti yhteismetsästyksenä. Karhun kaatomaksuksi vahvistettiin 200                        euroa (ei koske mahdollista trikiinikarhua). Edelleen päätettiin, että karhujahtiin osallistuvat vastaavat jahtiin liittyvistä muista                        kuluista ja että mahdollisissa kaatotilanteissa kallo ja nahka kuuluvat ampujalle. Karhujahtiin lähtevien palaveri päätettiin pitää ti                        18.8.2015 klo 19 metsästysmajalla.

  

10 §               Hirven metsästysjärjestelyt

                       Päätettiin, että jokaisen hirvenmetsästykseen osallistuvan on sitouduttava noudattamaan johtokunnan 15.8.2012 hyväksymiä                        hirvenmetsästyssääntöjä allekirjoituksellaan. Edelleen päätettiin, että hirvenmetsästys tapahtuu viikonloppuisin, ellei toisin                        erikseen sovita. Hirvenmetsästykseen mahdollisesti osallistuvien vieraiden tulosta ja heiltä perittävistä korvauksista sovitaan                        erikseen hirviporukan päätöksellä.

  

11 §               Koemaastojen myöntäminen koirakokeisiin

                       Päätettiin, että seuran aluetta voi käyttää koirakokeisiin.

  

12 §               Joulurauhan järjestäminen riistaeläimille

                       Päätettiin järjestää joulurauha riistaeläimille entisen käytännön mukaisesti jouluaatoksi ja joulupäiväksi.

  

13 §               Ilmoitusasiat

                       Merkittiin tiedoksi, että

                      - Rajatuvan remonttiin on haettu avustusta Kotiseutuliitolta 13.825 ja Kiteen kaupungilta 5.825 euroa. Todettiin, että Kotiseutuliitolta                         on saatu 8.000 euron avustus ulkomaalaukseen, ulkoverhouksen osittaiseen uusintaan ja kunnallisen vesiliittymän hankintaan                         sekä kaupungilta 2.500 euroa rakennusmateriaalien ja –tarvikkeiden hankintaan ja lisäksi 250 euroa toiminta-avustuksena.

                      - Mainostamo Oy:ltä on hankittu 30 metsästysaluekarttaa, joiden myyntihinta on 10 euroa. Lisäksi metsästysmajalle ja Rajatuvalle                         on tulossa vastaavat isot seinäkartat.

                      - seuran kesäonkikilpailu pidetään Pienellä Heinäjärvellä to 13.8.2015 klo 18.

                      - jokaisen metsästäjän pitää omalta osaltaan huolehtia siitä, että haulikon kotteja, hylsyjä eikä mitään muutakaan roinaa jätetä                         luontoon.

                      - teiden viehkonta jatkuu aikaisempien vuosien tapaan. 

 

14 §               Muut asiat

                       Päätettiin jatkaa Rajatuvan talkoita la 15.8.2015.

 

 

15 §               Kokouksen päättäminen

                       Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

 

                      Sami Purmonen                                        Reijo Väistö

                      puh.joht.                                                     siht.

 

 

                      Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen. 

 

                      Kantosyrjä 13.8.2015 

 

 

                      Arto Rantanen                                          Markku Vanhanen