Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kantosyrjän Erä-Veikot ry                                             Pöytäkirja

 

Kesäkokous 

 

 

Aika:               keskiviikko 13.8.2014  klo 19.00-19.55

Paikka:            Metsästysmaja, Katihta     

  

 

1 §                 Kokouksen avaus

                      Johtokunnan puheenjohtaja Ossi Valo avasi kokouksen.

 

2 §                 Kokouksen järjestäytyminen

                      Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ossi Valo, sihteeriksi Reijo Väistö sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Päivi                       Karhunen ja Petteri Karhunen.

 

3 §                 Läsnäolijoiden toteaminen

                      Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 19 seuran äänioikeutettua jäsentä ja kaksi koejäsenehdokasta. Liite.

 

4 §                 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

                      Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle Koti-Karjalassa 6.8.2014 julkaistulla ilmoituksella.

                      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

5 §                 Alkavan metsästyskauden riistakiintiöt

                      Kokous hyväksyi yksimielisesti alkavan metsästyskauden riistakiintiöt hallituksen esittämällä tavalla seuraavasti: metso 1 ja                       teeri 3. Pyy, kyyhkynen, jänis, kanadanmajava sekä kanadanhanhi ovat vapaasti metsästettävissä. Metsäkauris päätettiin                                           rauhoittaa.

 

6 §                 Alkavan metsästyskauden vieraslupamaksut

                      Vierasmaksun suuruudeksi päätettiin kahdeksan (8) euroa. Vieras saa ampua yhden kanalinnun päivässä ja koko                       metsästyskaudella enintään samansuuruisen kiintiön kuin jäsenellä on. Saalista ei vähennetä isännän kiintiöstä.                       Pienpetopyynnin avustamiseen kutsuttu henkilö koirineen vapautettiin vierasmaksusta. Karhun metsästyksessä vierasmaksun                       suuruus on 30 euroa/vuorokausi. Vieraskorttien myyjät ovat entiset.

 

7 §                 Metsästysluvan myöntäminen P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle

                      Päätettiin myöntää metsästyslupa P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle entisen käytännön                       mukaisesti.

 

8 §                 Joulurauhan antaminen riistaeläimille

                      Päätettiin antaa riistalle joulurauha jouluaaton ja joulupäivän ajaksi.

 

 

9 §                 Karhun metsästysjärjestelyt

                      Päätettiin jatkaa karhun metsästystä entisen käytännön mukaisesti yhteismetsästyksenä. Karhun kaatomaksuksi vahvistettiin                       200 euroa (ei koske mahdollista trikiinikarhua). Edelleen päätettiin, että karhujahtiin osallistuvat vastaavat jahtiin liittyvistä                       muista kuluista. Kallo ja nahka kuuluvat ampujalle. Karhujahdin johtajaksi nimettiin Jouko Väistö sekä varalle Veijo Sormunen.                       Karhujahtiin lähtevien palaveri päätettiin pitää Kiteellä ma 18.8. pidettävän  karhupalaverin jälkeen majalla noin klo 20.

 

10 §               Hirven metsästysjärjestelyt

                      Päätettiin, että jokaisen hirvenmetsästykseen osallistuvan on sitouduttava noudattamaan johtokunnan 15.8.2012 hyväksymiä                       hirvenmetsästyssääntöjä allekirjoituksellaan. Edelleen päätettiin, että hirvenmetsästys tapahtuu viikonloppuisin, ellei toisin                       erikseen sovita. Hirviporukan johtajaksi valittiin Ossi Valo sekä varalle Arto Rantanen ja Seppo Väistö. Hirvenmetsästykseen                       mahdollisesti osallistuvien vieraiden tulosta ja heiltä mahdollisesti perittävistä korvauksista sovitaan erikseen hirviporukan                       päätöksellä.

 

11 §               Koemaastojen myöntäminen koirakokeisiin

                      Päätettiin, että seuran aluetta voi käyttää koirakokeisiin.

                      Todettiin, että seuran aluetta käytetään 4.-5.10.2014 järjestettävän Idän lohkon valintakokeen koemaastona.

 

13 §               Koejäsenyydet

                      Todettiin, että talvikokous velvoitti hallituksen laatimaan esityksen jäsenyysehtojen lieventämisestä, jotta maata                       omistamattomillakin olisi mahdollisuus liittyä seuran jäsenksi.

                      Päätettiin toteuttaa maata omistamattomien jäsenyys hallituksen esittämällä tavalla kaksivuotisen koejäsenyyden kautta niin,                       että koejäseneltä edellytetään hyvien metsästystapojen noudattamista sekä aktiivista osallistumista kokouksiin, talkoisiin ja                       riistanhoitoon. Lisäksi metsästystilanteissa edellytetään seuran varsinaisen jäsenen mukanaoloa.

                      Päätettiin hyväksyä koejäseniksi Joni Pesonen Suhmurasta, Niko Karhapää Joensuusta ja Timo Vanhanen Potoskasta.

 

14 §               Muut asiat

                      Merkittiin tiedoksi, että

                        - metsästysmajan kiinteistöstä on tehty viiden vuoden vuokrasopimus Reijo Timosen perikunnan kanssa. 

                        - seuran kesäonkikilpailu pidettiin Pienellä Heinäjärvellä 25.7.2014. Kisaan osallistui 29 onkijaa ja sen tuotto oli vajaat 50                           euroa.

                        - vuoden 2013 verotuspäätöksen mukaan seuralle ei tule maksua eikä palautusta.

                        - suunnitteilla on riistakolmion tekeminen yhteistyössä Kiteenlahden Erä-Poikien ja Suksjoen Erän kanssa.

                        - Kiteelle on avattu uusi metsästystarvikeliike.

                        - Katri Könösen ja Reino Hukan kanssa on tehty näiden omistamia tiloja koskeva metsästysvuokrasopimus, joka oikeuttaa vain                           hirvenmetsästykseen.

                      Päätettiin hankkia 30 kappaletta seurapipoja. Yhteyshenkilöksi nimettiin Tero Väistö.

                      Päätettiin Erkki Arovainion esityksestä ottaa seuran perustamisvaiheessa mukana olleiden kunniajäsenyysasia käsiteltäväksi                       tulevassa talvikokouksessa seuran sääntöjen edellyttämällä tavalla.

 

15 §               Kokouksen päättäminen

                      Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

 

 

                      Kokouksen puolesta:

 

 

                      Ossi Valo                                                  Reijo Väistö

                      puh.joht.                                                   siht.

 

 

                      Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan

                      kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen.

 

 

                      Kantosyrjä 14.8.2014

 

 

 

                      Päivi Karhunen                                         Petteri Karhunen