Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kantosyrjän Erä-Veikot ry                                             Pöytäkirja

 

Kesäkokous

 

 

 

Aika:             keskiviikko 7.8.2013 klo 19.00-

Paikka:          Metsästysmaja, Katihta     

 

 

 

 

1 §                Kokouksen avaus

                     Johtokunnan puheenjohtaja Ossi Valo avasi kokouksen.

 

2 §                Kokouksen järjestäytyminen

                     Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ossi Valo, sihteeriksi Reijo Väistö sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Antero                      Vapaavuori ja Olli Puruskainen.

 

3 §                 Läsnäolijoiden toteaminen

                      Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 12 seuran äänioikeutettua jäsentä. Liite.

 

4 §                Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

                     Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle Koti-Karjalassa 31.7.2013 julkaistulla ilmoituksella.

                     Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

5 §                Alkavan metsästyskauden riistakiintiöt

                     Kokous hyväksyi yksimielisesti alkavan metsästyskauden riistakiintiöt johtokunnan esittämällä tavalla seuraavasti: metso 1 ja                      teeri 3. Pyy, kyyhkynen, jänis, kanadanmajava sekä kanadanhanhi ovat vapaasti metsästettävissä. Metsäkauris päätettiin                                          rauhoittaa.

 

6 §                 Alkavan metsästyskauden vieraslupamaksut

                     Vierasmaksun suuruudeksi päätettiin kahdeksan (8) euroa. Vieras saa ampua yhden kanalinnun päivässä ja koko                                          metsästyskaudella enintään samansuuruisen kiintiön kuin jäsenellä on. Saalista ei vähennetä isännän kiintiöstä.                                          Pienpetopyynnin avustamiseen kutsuttu henkilö koirineen vapautettiin vierasmaksusta. Karhun metsästyksessä vierasmaksun                      suuruus on 30 euroa/vuorokausi. Vieraskorttien myyjät ovat entiset.

 

7 §                Metsästysluvan myöntäminen P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle

                     Päätettiin myöntää metsästyslupa P-KR:n komentajalle ja Tohmajärven rajavartioaseman päällikölle entisen käytännön                                          mukaisesti

 

8 §                 Joulurauhan antaminen riistaeläimille

                     Päätettiin antaa riistalle joulurauha jouluaaton ja joulupäivän ajaksi. Tenho Pakarinen esitti kantanaan, että joulurauha kattaisi                      myös Tapaninpäivän, mutta hän ei saanut kannanotolleen kannatusta.

 

9 §                Karhun metsästysjärjestelyt

                     Päätettiin jatkaa karhun metsästystä entisen käytännön mukaisesti yhteismetsästyksenä. Karhun kaatomaksuksi vahvistettiin                      200 euroa (ei koske trikiinikarhua). Edelleen päätettiin, että karhujahtiin osallistuvat vastaavat jahtiin liittyvistä muista kuluista.                      Kallo ja nahka kuuluvat ampujalle. Karhujahdin johtajaksi nimettiin Jouko Väistö sekä varalle Ossi Valo ja Veijo Sormunen.

 

10 §              Hirven metsästysjärjestelyt

                     Päätettiin, että jokaisen hirvenmetsästykseen osallistuvan on sitouduttava noudattamaan johtokunnan 15.8.2012 hyväksymiä                      hirvenmetsästyssääntöjä allekirjoituksellaan. Edelleen päätettiin, että hirvenmetsästys tapahtuu viikonloppuisin, ellei toisin                      erikseen sovita. Hirviporukka valitsee keskuudestaan johtajan ja varajohtajat. Hirvenmetsästykseen mahdollisesti osallistuvien                      vieraiden tulosta ja heiltä mahdollisesti perittävistä korvauksista sovitaan erikseen hirviporukan päätöksellä.

 

11 §              Uusien sääntöjen hyväksyminen

                     Päätettiin hyväksyä seuran uudet säännöt johtokunnan esityksen mukaisesti (liite) ja  toimittaa ne Patentti- ja                                          rekisterihallitukselle rekisteröitäväksi. Päätös oli yksimielinen.

 

12 §               Koemaastojen myöntäminen koirakokeisiin

                      Päätettiin, että seuran aluetta voi käyttää koirakokeisiin.

 

13 §               Muut asiat

                      Merkittiin tiedoksi 24.7.2013 pidetyn johtokunnan kokouksen päätökset.

 

14 §               Kokouksen päättäminen

                      Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

 

 

                      Kokouksen puolesta:

 

 

                      Ossi Valo                                                  Reijo Väistö

                      puh.joht.                                                   siht.

 

 

                      Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan

                      kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen.

 

 

                      Kantosyrjä 9.8.2013

 

 

 

                      Antero Vapaavuori                                   Olli Puruskainen